V.I. Lenin

De dreigende catastrofe en hoe die te bestrijden


Geschreven: 10-14 september 1917
Eerste publicatie: Eind oktober 1917 in een pamflet uitgegeven door uitgeverij Priboi
Deze versie: Genomen uit een uitgave van Progres Moskou
Transcriptie en nalezing: Vonk
HTML: Maarten Vanheuverswyn, voor het Marxists Internet Archive, april 2004


Inhoudsopgave


1. De honger nadert

2. Volstrekte dadenloosheid van de regering

3. De controlemaatregelen zijn algemeen bekend en gemakkelijk uitvoerbaar

4. Nationalisatie van de banken

5. Nationalisatie van de syndicaten

6. Opheffing van het zakengeheim

7. Het gedwongen opgaan in verenigingen

8. Regulering van het verbruik

9. Afbraak door de regering van het werk van de democratische organisaties

10. De financiële ineenstorting en de maatregelen daartegen

11. Kan men vooruit gaan wanneer men bevreesd is naar het socialisme te gaan?

12. De oorlog en de strijd tegen de ontwrichting

13. De revolutionaire democratie en het revolutionaire proletariaat