MIA : Marxistisch auteur : V.I. Lenin bibliotheek: Overzicht van zijn werken

Werken van Lenin

V.I. Lenin (1870 - 1924) leidde de arbeiders- en boerensovjets naar de macht in de Russische Revolutie, en was het hoofd van de Sovjetregering tot 1922. Stichtte de Derde Internationale, de Komintern. Lenin benadrukte de rol van de politieke partij als voorhoede in de revolutie.


1893

Over het zogenaamde vraagstuk van de markten

 


1899

Over stakingen

 


1902

Wat te doen?  Belangrijk werk  

 


1904

En stap voorwaarts, twee stappen achterwaarts. Een antwoord aan Rosa Luxemburg.  Belangrijk werk  

 


1905

Socialisme en godsdienst

Tweeërlei tactiek van de sociaaldemocratie in de democratische revolutie

 


1906

De partizanenoorlog

 


1908

Marxisme en revisionisme

De lessen van de Commune

Materialisme en empiriokriticisme  Belangrijk werk  

 


1909

Over de houding van de arbeiderspartij tegenover godsdienst

Over de ‘Wechi’

 


1910

Het vraagstuk der coöperatie op het Internationaal Socialistisch Congres van Kopenhagen

 


1912

In memoriam Herzen

 


1913

Marxisme en reformisme

Bewapening en kapitalisme

Het ontwaken van Azië

Arbeidersklasse en neomalthusianisme

Drie bronnen en drie bestanddelen van het marxisme  Belangrijk werk  

Over het nationale program van de RSDAP

Kritische opmerkingen bij het nationale vraagstuk

Eugène Pottier. De 25ste verjaardag van zijn overlijden

Kapitalisme en de immigratie van arbeiders

De lessen van de staking in België

 


1914

De leer van Karl Marx

Over het recht der naties op zelfbeschikking  Belangrijk werk  

Over de nationale trots van de Groot-Russen

Is een verplichte officiële taal nodig?

Het kapitalisme en de pers

 


1915

Het bankroet van de Tweede Internationale

 


1916

Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme  Belangrijk werk  

De socialistische revolutie en het recht der naties op zelfbeschikking. Stellingen.

Over een karikatuur op het marxisme en over het ‘imperialistische economisme’

 


1917

De documenten van Lenin op de eerste dag van de grote revolutie

Staat en Revolutie  Belangrijk werk  

De taken van het proletariaat in de huidige revolutie (de Aprilstellingen)  Belangrijk werk  

Marxisme en opstand

De dreigende catastrofe en hoe die te bestrijden

Rede over het nationale vraagstuk

Oorlog en revolutie

Stellingen over de Constituante


1918

De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky  Belangrijk werk  

Over de aard van onze kranten

Een klein beeld ter illustratie van grote vraagstukken

Rede op het Eerste Congres voor geheel Rusland van Arbeidsters

Over de ongelukkige vrede


1919

Over het pogromgehits tegen de Joden

Over de staat

Over de taken van de vrouwelijke arbeidersbeweging in de Sovjetrepubliek

 


1920

De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme  Belangrijk werk  

 

De taken van de jeugdbonden


1921

De inwendige en uitwendige toestand van Sovjet-Rusland

Tactieken van de Russische Communistische Partij

Nieuwe tijden en oude fouten in een nieuwe vorm

Bij de vierde herdenking van de Oktoberrevolutie

 


1922

‘Laatste testament’: brieven aan het congres  Belangrijk werk  

 

Over de betekenis van het strijdbare materialisme


1923

Over onze revolutie

 


Tekstbundels

Over Leo Tolstoj
Over Gorki

 

Zoek knop