Vladimir Lenin

Staat en Revolutie

De leer van het marxisme over de staat en de taken van het proletariaat in de revolutie


Geschreven: augustus-september 1917
Eerste publicatie: 1918
Bron: Lenin - keuze uit zijn werken, Nederlandse vertaling, Uitgeverij Progres, Moskou, 1973
Vertaling: A. J. Gerritsen en J. B. de Klerk
Transcriptie/omzetting naar HTML: Brian Droop/Brian Baggins (in december 2003 aangepast door Maarten Vanheuverswyn)
Copyleft: Lenin Internet Archive (marxists.org) 2003. Permission is granted to copy and/or distribute this document under the terms of the Creative Commons License


Voorwoord

Hoofdstuk I: Klassenmaatschappij en Staat

De staat — een product van de onverzoenlijkheid der klassentegenstellingen
Bijzondere afdelingen van gewapenden, gevangenissen enz.
De staat — een werktuig tot uitbuiting van de onderdrukte klasse
Het ‘afsterven’ van de staat en de gewelddadige revolutie

Hoofdstuk II: De ervaringen van de jaren 1848-1851

De vooravond van de revolutie
De resultaten van de revolutie
Hoe Marx de kwestie in 1852 stelde

Hoofdstuk III: De ervaring van de Commune van Parijs van 1871. De analyse door Marx

Wat maakte de poging van de communards zo heldhaftig?
Waardoor moet de vernietigde staatsmachine vervangen worden?
Het afschaffen van het parlementarisme
Het organiseren van de eenheid der natie
Het vernietigen van de parasitaire staat

Hoofdstuk IV: Vervolg. Aanvullende toelichtingen van Engels

‘Over het woningvraagstuk’
De polemiek tegen de anarchisten
Een brief aan Bebel
De kritiek op het ontwerp van het program van Erfurt
De inleiding van 1891 tot ‘De burgeroorlog in Frankrijk’ van Marx
Engels over het te boven komen van de democratie

Hoofdstuk V: De economische grondslagen van het afsterven van de Staat

De manier waarop Marx de kwestie aan de orde stelt
De overgang van het kapitalisme naar het communisme
De eerste fase van de communistische maatschappij
De hogere fase van de communistische maatschappij

Hoofdstuk VI: Het vervlakken van het marxisme door de opportunisten

Plechanovs polemiek tegen de anarchisten
Kautsky’s polemiek tegen de opportunisten
De polemiek van Kautsky tegen Pannekoek

Nawoord bij de eerste druk