Staat en Revolutie: Nawoord


Nawoord bij de eerste druk

Deze brochure werd in augustus en september 1917 geschreven. De opzet van het volgende, het zevende hoofdstuk over ‘De ervaringen van de Russische revoluties van 1905 en 1917’ was er al. Maar behalve de aanhef van dit hoofdstuk heb ik er geen regel van kunnen schrijven: ik werd daarin ‘gestoord’ door de politieke crisis, de vooravond van de revolutie van oktober 1917. Over zulk een ‘storing’ kan men zich alleen maar verheugen. Overigens zal het tweede deel van dit werk (over ‘De ervaringen van de Russische revoluties van 1905 en 1917’) waarschijnlijk nog wel enige tijd op zich moeten laten wachten; het is aangenamer en nuttiger de ‘ervaringen van de revolutie’ mee te maken dan er over te schrijven.

Petrograd, 30 november 1917.
De schrijver