‘Laatste testament’
Brieven aan het congres


Geschreven: december 1922 / januari 1923
Eerste publicatie: Kommunist (No. 9), 1956
Vertaling: LSP
HTML: Maarten Vanheuverswyn


Inhoud

Deel 1: Brieven over de samenstelling van het Centraal Comité
Deel 2: Discussie over het toekennen van wetgevende macht aan de Commissie voor staatsplanning
Deel 3: Het nationaliteitenvraagstuk of de “autonomisering”


De volgende brieven maken deel uit van de laatste werken van Lenin en vormen een aanduiding van hoe Lenin de toekomst van de Sovjetregering zag.

Hij benadrukt er de noodzaak van verandering in de leiding en waarschuwt voor de mogelijk desastreuze gevolgen indien de noodzakelijke stappen niet gezet werden. Lenin geeft een scherpe kritiek op de partijleiding en op Stalin in het bijzonder. Deze brieven werden door Stalin onderdrukt en pas gepubliceerd in 1956, na diens dood.