V.I. Lenin

Wat te doen?


Geschreven: tussen de herfst van 1901 en februari 1902
Eerste publicatie: maart 1902
Deze versie: Genomen uit een uitgave van Progres Moskou
Transcriptie en nalezing: Geert Cool en Brian Droop
HTML: Maarten Vanheuverswyn, voor het Marxists Internet Archive, april 2004


Inhoudsopgave

Voorwoord 8 kb
1. Dogmatisme en “vrijheid van kritiek” 56 kb
2. Elementaire beweging van de massa’s en doelbewustheid van de sociaaldemocratie 67 kb
3. Trade-unionistische en sociaaldemocratische politiek 122 kb
4. Het handwerkersgedoe van de economisten en de organisatie van de revolutionairen 146 kb
5. Het “plan” voor een algemeen-Russische krant 54 kb
Slotwoord 9 kb