John Stuart Mill
&
Harriet Taylor-Hardy

Over vrijheid


Bron: een boek van W. Rogghé, boekhandelaar van het Willemsfonds, Gent, 1870 – In samenwerking met Dacob, Archief en Bibliotheek voor de Studie van het Communisme
Vertaling: Ph. Van Cauteren
Deze versie: hertaling, mits een snelle vergelijking aan de Engelstalige tekst[0]
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive

Laatste bewerking: 11 juni 2010


Inhoud


Afbeelding van John Stuart Mill Inleiding

Over vrijheid van gedachte en onderzoek

Over individualiteit als een der vereisten van welzijn

Over de grenzen van het gezag der maatschappij over het individu

Toepassingen


Opdracht

Aan de geliefde en betreurde nagedachtenis, aan haar die mij inspireerde en gedeeltelijk de schrijfster was van al het beste in mijn werken, aan de vriendin en echtgenote, wier verheven waarheids- en rechtsgevoel mijn krachtigste prikkel en goedkeuring mijn hoogste beloning was – wordt dit werk opgedragen.

Evenals alles wat ik sedert menige jaren geschreven heb, behoort het onderhavige zoveel aan haar als aan mij; doch het boek, zoals het thans voorligt, heeft slechts in zeer ontoereikende mate het onschatbare voordeel mogen genieten, door haar nagekeken te zijn. Enige van de belangrijkste gedeelten waren weggelegd voor een zorgvuldige herziening, dit voordeel zullen zij nu niet meer genieten.

Was ik slechts in staat geweest voor de helft de wereld te interpreteren met de grote gedachten en edele gevoelens, die met haar in het graf bedolven zijn, ik zou daardoor de wereld veel groter voordeel bijbrengen, dan wellicht ooit zal voortspruiten uit alles wat ik nog zou kunnen schrijven; zonder aangevuurd en ondersteund te worden door haar ongeëvenaarde wijsheid.

_______________
[0] De modernisering van Mills tekst is van een elementair niveau en de oubolligheid is er niet uitgehaald, noch de kromme zinnen. Belangrijk is nu, dat dit niet onbelangrijke werk, beschikbaar is in het publiek domein. Meteen willen wij aanmoedigen dat iemand verder werkt op deze tekst én ons de verbeterde versie stuurt.


Zoek knop