Louis Ménard

Voorspel van een revolutieGeschreven: februari–juni 1848
Vertaling: Thomas Eden

Wie is Louis Ménard?

HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:


Verwant:
Het vroegsocialisme tot 1850
Het complot van 13 juni 1849

Een revolutie die niet ten doel heeft
het lot van het volk ingrijpend
te verbeteren, betekent de ene
misdaad door een andere vervangen

Maximilien RobespierreInhoudsopgave

Deel 1

Kaft van het werk

HOOFDSTUK I

Inleiding – Algemene oorzaken van de Februarirevolutie – Doodsstrijd van de oude maatschappij – Bederf in zeden en politiek – Kamerzitting der schandalen – De bourgeoisie maakt zich los van haar regering – De hervormingsbanketten – Het kabinet schendt het recht op vereniging – De oppositie deinst terug – Optreden van het volk en de geheime genootschappen – Krijgsberaad op het bureau van de Réforme

HOOFDSTUK II

De dag van de 23e – Onpartijdigheid van de nationale garde – Voortgang van het oproer – Het volk roept overal: Leve het lijnregiment! het vermijdt een algehele strijd – De Kamerzitting – Minister Molé – Vreugde van de bourgeoisie – Petitie van het democratische kiescomité – Het volk wil zijn overwinning voltooien – Bloedbad op de Boulevard des Capucines – De dag van de 24e – Overlopen van de troepen – De nationale garde meegesleept in de beweging – Late concessies van de koning – Minister Thiers – Minister Barrot – Troonsafstand van de koning – Zijn vlucht – Slag bij het Chàteau-d’Eau – Inname van de Tuilerieën – Oprechtheid van het volk

HOOFDSTUK III

Laatste pogingen van het vorstenhuis – De hertogin van Orléans in de Kamer – Dupin betoogt ten gunste van het regentschap – Marie en Crémieux verzoeken om een voorlopige regering – Toespraak van Odilon Barrot – Machteloosheid van de oppositie – Bestorming van de Kamer – Toespraak van Ledru-Rollin tegen het regentschap – Toespraak van Lamartine – Poging een voorlopige regering te vormen

HOOFDSTUK IV

Eerste proclamatie – Verdeling van de ministersposten – Het volk schrijft de voorlopige regering de Republiek voor – Ongelijksoortige samenstelling van de regering – Drie vijandige partijen – De republikeinsgezinde politie – Vorming van de mobiele garde – Afschaffing van republikeinse symbolen – Vergevingsgezindheid van het volk – Afschaffing van de doodstraf

HOOFDSTUK V

De baantjesjagerij – Ongerustheid van het volk – De aan de voorlopige Regering gedicteerde socialistische proclamatie – Het sociale vraagstuk ingebracht door het volk op het Stadhuis – Vorming van de commissie van het Palais du Luxembourg – Haar bezigheden, haar eerste besluit – Slinkse streken van de Regering tegen de kranten – Het ontstaan van de republikeinse pers – Openstellen van de clubs – Inwijding van het volk in het democratische leven

HOOFDSTUK VI

Vestiging van de Republiek in de departementen – De Commissarissen van Ledru-Rollin – Rondschrijven van Lamartine – Algehele beroering van de volkeren van Europa na de Februarirevolutie – Vertrek van de revolutionaire bendes naar het front – Bloedbad onder de Belgische colonnes – Besluiteloosheid van de Regering – Verkeerde financiële maatregelen – Vaderlandslievende geschenken, aangeboden door het volk – Heffing van 45 centimes – Rondschrijven van Ledru-Rollin – Samenzwering van de berenmutsen

HOOFDSTUK VII

Dag van de 17e maart – Mars van het volk naar het Stadhuis – Bespreking van de afgevaardigden van het volk met de voorlopige Regering – Lamartine belooft uitstel van de verkiezingen en terugtrekking van het leger – Het volk trekt zich terug – De voorlopige Regering oefent invloed uit op Blanqui en komt geen enkele belofte van 17 maart na – Intriges van de reactie in de provincies – Apathie van de arbeiders op het moment van de verkiezingen – Samenbundeling van de clubs

HOOFDSTUK VIII

De reactionaire samenzwering van 18 april – Verzamelen geblazen in heel Parijs – Dood aan de communisten – Enthousiasme van de bourgeoisie voor Lamartine – Arbeiders ontvangen door Louis Blanc in het Stadhuis – Doodsbedreigingen tegen Cabet – Nieuwe parades van de nationale garde – Terugroepen van het leger – Almacht van de reactie – Haar verkiezingsstreken – Het algemeen kiesrecht overal vervalst – Beroering in de provincies naar aanleiding van de verkiezingen – Vreedzame overwinning van het volk van Limoges – Het bloedbad van Rouen

HOOFDSTUK IX

Bijeenkomst van de Nationale Vergadering – Eenstemmige uitroeping van de Republiek – De voorlopige Regering legt rekenschap af – Men brengt haar dank – Protest van Barbès – Instellen van een uitvoerende commissie – Uitsluiting van de socialisten – Voorzorgsmaatregelen genomen door de Vergadering tegen het volk – Machteloosheid van de Montagne

Deel 2

HOOFDSTUK X

Algehele nederlaag van de revolutie in Europa – Bloedbad aangericht onder de Pools opstandelingen – Huber organiseert een betoging voor Polen – De dag van 15e mei – Het Volk begeeft zich ongewapend naar de Vergadering – De toegang wordt versperd – Het Volk dringt door tot de Place Bellechasse – Ontruiming van tribunes en zittingszaal – Pogingen van Louis Blanc om het Volk in bedwang te houden – Raspail leest een petitie voor ten gunste van Polen – Barbès verzoekt de Vergadering te beraadslagen en het Volk zich terug te trekken

HOOFDSTUK XI

Blanqui verzoekt in naam van het Volk het herstel van Polen, onderzoek naar het bloedbad van Rouen en wetten inzake de arbeid – Ledru-Rollin belooft het Volk genoegdoening – De afgevaardigden van de clubs proberen de zaal te ontruimen – Buchez geeft de opdracht het terugroepen van de troepen te beëindigen – Laatste pogingen van Barbès en Louis Blanc om het Volk te laten vertrekken – Huber kondigt de ontbinding aan van de Nationale Vergadering

HOOFDSTUK XII

De Vertegenwoordigers verlaten de zittingzaal – Er wordt een voorstel gedaan voor een voorlopige regering – Barbès en Albert worden door het Volk meegevoerd naar het Stadhuis – De nationale garde legt hen geen strobreed in de weg – Het Stadhuis wordt binnengevallen door de nationale garde – Barbès en Albert worden naar de gevangenis gesleept – De Vertegenwoordigers keren terug naar de Vergadering – Moordaanslagen op Courtais en Louis Blanc – Louis Blanc op het spreekgestoelte – Geschreeuw van de vertegenwoordigers – De Vergadering probeert tevergeefs te overleggen

HOOFDSTUK XIII

Arrestatie van Sobrier – Plundering van zijn huis en dat van Cabet – Vierhonderd arrestaties – De leiders van de democratie opgesloten in Vincennes – Feest van Eendracht en Broederschap – Woede tegen de clubs – De nationale gardisten vuren op elkaar in de Passage Molière – De Uitvoerende Commissie sluit zich aan bij de orders van de reactie – Haar verdachtmakingen tegen Caussidière – Verklaring tegen Louis Blanc

HOOFDSTUK XIV

Wet tegen samenscholingen – Nieuwe verkiezingen – Belang toegekend aan de heer Louis Bonaparte, door flaters van de Uitvoerende Commissie – Pogingen van de Republikeinen om een opstand te verhinderen – Streken van de koningsgezinden om het gevecht onontkoombaar te maken – Dubbelzinnige rol van de Uitvoerende Commissie – Ondeugdelijke organisatie van de nationale werkplaatsen – Onophoudelijke aanvallen van de Vergadering tegen de arbeiders – Door een gewelddadige maatregel geeft de Uitvoerende Commissie het signaal voor de opstand

HOOFDSTUK XV

Bespreking tussen Marie en de afgevaardigden van de nationale werkplaatsen – Voorbereidingen van de Uitvoerende Commissie – Verzet van Cavaignac – Hulpmiddelen van het gezag – De dag van de 23e juni – Omvang van het oproer – Gematigdheid van het Volk – Eerste gevechten bij de Porte Saint-Denis, in de buitenwijk Poissonnière en de omgeving van de oude stad

HOOFDSTUK XVI

De dag van de 24e juni – Afkondiging van de staat van beleg en de militaire dictatuur – Opheffing van de kranten – Politieke karakter van de opstand – Gematigdheid van de opstandelingen.- Lasterpraatjes over hen verspreid – Verbetenheid van hun tegenstanders – Het Pantheon wordt aangevallen en ingenomen – Gevangenen gefusilleerd in het Luxembourg, enz. – Verovering van de Place Maubert – Gevangenen gefusilleerd in het Hôtel de Cluny, enz.

HOOFDSTUK XVII

Proclamaties beloven amnestie – Uitmoorden van de gevangen opgeschort naar aanleiding van die beloften – De dag van de 23e – Generaal Bréa bij de tolpoort van Fontainebleau – Opwinding onder de opstandelingen bij het nieuws van het bloedbad bij het Pantheon – Dood van Bréa – Moordaanslag op twee onderhandelaars van het Volk tijdens een wapenstilstand – Verschillende vertegenwoordigers begeven zich in de wijken van de opstandelingen – Aanval op de Marais en de buitenwijk Temple – Slachtpartijen tijdens en na de overwinning – Massale terechtstellingen in de wijk van het Stadhuis

HOOFDSTUK XVIII

Bestorming en inname van het ommuurde terrein bij Saint-Lazare – Aanval op de buitenwijk Saint-Antoine.- Oprechtheid van het Volk – De kazerne van Reuilly veroverd door het Volk en heroverd door de troepen – Het fusilleren van gevangenen – Dronkenschap van mobiele gardisten en geruchten over vergiftiging – Onderzoek van brandwijn en kogels door scheikundigen – Vredesvoorstellen door de arbeiders – Dood van de Aartsbisschop – Proclamatie van het Volk – De dag van de 26e – Capitulatie van de buitenwijken – Slachting aangericht onder de gevangenen – Afscheid van de opstandelingen van hun gedode broeders

HOOFDSTUK XIX

Gevolgen van het oproer – Beloningen voor de overwinnaars – Aanklachten, huiszoekingen en arrestaties – Gevangenen gefusilleerd in huizen, op straat en in kazernes – Het federalisme – Inval van de nationale gardisten uit de provincie – De gevangenen in de kelders van de Tuilerieën – Bloedbad op het Caroussel – De gevangenen in de Militaire Academie – Gevangenen gewond – Overbrenging van de gevangenen naar de vestingen – Hun lijden – Laatste slachtpartijen

HOOFDSTUK XX

Bestraffing van de overwonnenen – Machteloosheid van de Montagne, – Pierre Leroux en Caussidière spreken over vergevingsgezindheid – Artikel van Lamennais tegen de terreur – Artikel van Proudhon ter verdediging van de opstandelingen – Almacht van de koningsgezinden – Onderzoekscommissie – Militaire commissies – Krijgsraden – Deportatie naar strafkolonies zonder berechting – De gezinnen van de gedeporteerden – Militaire dictatuur – Stemming over de Grondwet tijdens de staat van beleg – Weerslag van de junidagen in Europa – Presidentsverkiezing – Amnestie beloofd – Toestand van Frankrijkeen rode leeszetel Lezen
Marxistisch Internet Archief
Algemeen Archief
Selectie marxisten
Documenten
Filosofie
Thema’s
Arbeidersbeweging
Woordenboek
Wat ?
Wat is marxisme
Over ons
Andere talen
Auteurswet
Citeren
Disclaimer
Doen
Zoeken
Nieuwe teksten
Werk mee
Contact
Reclame

RSS