Franz Mehring

Karl Marx
Geschiedenis van zijn levenGeschreven: maart 1918
Bron: W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, Rotterdam 1923
Vertaling: geautoriseerde vertaling door Jan Romein
Deze versie: spelling, punctuatie en soms modernere zinsbouw (verklarend register en portret niet opgenomen)
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, februari 2009

Laatste bewerking: 19 februari 2009


Inhoudsopgave


Inleiding van de vertaler. Franz Mehring, 1846-1919

Voorwoord van de schrijver

Jonge jaren

Huis en school
Jenny von Westphalen

De leerling van Hegel

Het eerste jaar in Berlijn
De jonghegelianen
De filosofie van het zelfbewustzijn
De dissertatie
Anecdota en Rijnse Courant
De Rijnse Landdag
Vijf maanden van strijd
Ludwig Feuerbach
Huwelijk en verbanning

De Parijse ballingschap

De Duits-Franse Jaarboeken
Een wijsgerig vergezicht
Iets over de Jodenkwestie
Franse beschaving
De Voorwaarts en de uitzetting

Friedrich Engels

Kantoor en kazerne
Engelse beschaving
De Heilige Familie
Een socialistische grondslag

De Brusselse ballingschap

De Duitse Ideologie
Het ware socialisme
Weitling en Proudhon
Het historisch-materialisme
De Duitse Brusselse Courant
De Bond van Communisten
De propaganda in Brussel
Het Communistisch Manifest

Revolutie en contrarevolutie

Februari- en Maartdagen
Junidagen
De oorlog tegen Rusland
Septemberdagen
De Keulse democratie
Freiligrath en Lassalle
Oktober- en Novemberdagen
Een houw uit het duister
Nog een laffe streek

De Londense ballingschap

Nieuwe Rijnse Revue
De zaak Kinkel
De scheuring in de Communistenbond
Vluchtelingenleven
De Achttiende Brumaire
Het Keulse communistenproces

Engels-Marx

Genie en maatschappij
Een bond zonder weerga

Krimoorlog en crisis

Europese politiek
David Urquhart, Harney en Jones
Familie en vrienden
De crisis van 1857
Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie

Dynastieke omwentelingen

De Italiaanse oorlog
Het geschil met Lassalle
Nieuwe emigrantentwisten
Tussenspel
De heer Vogt
Huiselijke en persoonlijke zaken
Lassalles agitatie

Het begin van de Internationale

De stichting
Inwijdingsadres en statuten
De breuk met Schweitzer
De eerste conferentie te Londen
De Duitse oorlog
Het Congres van Genève

Het Kapitaal

De barensweeën
Het eerste deel
Het tweede en derde deel
De ontvangst van het werk

De Internationale op haar hoogtepunt

Engeland, Frankrijk en België
Zwitserland en Duitsland
De agitatie van Bakoenin
De alliantie der socialistische democratie
Het Congres van Bazel
Geneefse verwikkelingen
De vertrouwelijke mededeling
Ierse amnestie en een Frans plebisciet

Het verval van de Internationale

Tot Sedan
Na Sedan
De burgeroorlog in Frankrijk
De Internationale en de Commune
De oppositie van Bakoenin en de zijnen
De tweede conferentie in Londen
De splijtzwam van de Internationale
Het Haagse Congres
Naweeën

De laatste tien jaren

Marx thuis
De Duitse sociaaldemocratie
Anarchisme en de oorlog in het Oosten
Morgenrood
Avondschaduw
Het laatste jaar


Zoek knop