Friedrich Engels

Resolutie van de Centrale Raad over de uitwijzing van Tolain


Geschreven: 25 april 1871
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, januari 2009

Laatste bewerking: 24 januari 2009


Met inachtneming van het feit, dat ter bevestiging door de Generale Raad de resolutie van de Federale Raad der Parijse secties over de uitwijzing van mijnheer Tolain uit de Associatie werd voorgelegd, dat deze heer, verkozen in de Assemblée Nationale als vertegenwoordiger van de arbeidersklasse, op de meest laaghartige wijze de zaak van de arbeidersklasse verraden heeft: met inachtneming van het feit, dat de plaats van elk Frans lid van de Internationale Arbeidersassociatie onbetwist in de gelederen van de Parijse Commune ligt en niet in de usurperende en contrarevolutionaire assemblee van Versailles -

bevestigt de Generale Raad van de Internationale Arbeidersassociatie de resolutie van de Parijse Federale Raad en verklaart de heer Tolain uitgesloten uit de Internationale Arbeidersassociatie.

De Generale Raad had niet de gelegenheid eerder maatregelen te treffen in verband met deze kwestie, daar zij de originele tekst van bovengenoemde resolutie van de Parijse Federale Raad eerst op 25 april heeft ontvangen.

Ingediend op 25 april 1871

Vertaald uit het Engels


Zoek knop