Karl Marx

De armoede van de filosofie


Geschreven: Eind 1847
Bron: Uitgeverij Progres, Moskou 1974
Eerste publicatie: In Parijs en Brussel, 1847
Transcriptie: Adrien Verlee, mei 2004
HTML: Maarten Vanheuverswyn, mei 2004


 

Inleiding

Voorwoord
Voorwoord bij de eerste Duitse uitgave (1885)
Voorwoord de twee Duitse uitgave (1892)

Hoofdstuk 1: Een wetenschappelijke ontdekking

Deel 1: De tegenstelling tussen gebruikswaarde en ruilwaarde
Deel 2: De gevormde of samengestelde waarde
Deel 3: Toepassing van de wet van de waardeverhoudingen

a) Het geld
b) Het arbeidsoverschot

Hoofdstuk 2: De metafysica van de politieke economie

Deel 1: De methode

Eerste kanttekening
Tweede kanttekening
Derde kanttekening
Vierde kanttekening
Vijfde kanttekening
Zesde kanttekening
Zevende en laatste kanttekening

Deel 2: Arbeidsdeling en machines
Deel 3: Concurrentie en monopolie
Deel 4: De eigendom of de grondrente
Deel 5: Stakingen en coalities van arbeiders

Aanhangsel

1. Brief van K. Marx aan P. W. Annenkow in Parijs
2. K. Marx - Over Proudhon (Brief aan J. B. von Schweitzer)
3. K. Marx - Over de kritiek op de politieke economie (uittreksel)
4. K. Marx - Redevoering over het vraagstuk van de vrijhandel

 


Inleiding tot deze versie

In dit werk bekritiseert Marx de economische (hoofdstuk 1) en filosofische (hoofdstuk 2) doctrine van P.J. Proudhon.

Marx begon aan dit boek te werken in januari 1847, zoals blijkt uit Engels’ brief aan Marx van 15 januari 1847. Tegen april 1847 was het werk volledig af en werd het gepubliceerd. Op 15 juni schreef hij een kort voorwoord.

‘De armoede van de filosofie. Antwoord op Proudhons Filosofie van de armoede’ door Karl Marx was in het Frans geschreven, in 1847 in Parijs en Brussel uitgegeven en tijdens Marx’ leven niet meer herdrukt.

Voor de eerste Duitse uitgave, die in januari 1885 in Stuttgart verscheen, schreef Engels het onderhavige voorwoord, redigeerde de vertaling en maakte een reeks voetnoten. Al begin januari van hetzelfde jaar was het voorwoord op verzoek van Engels in het tijdschrift ‘Die Neue Zeit’ onder de titel ‘Marx en Rodbertus’ gepubliceerd. Het voorwoord werd ook in de tweede Duitse druk, verschenen in Stuttgart 1892, opgenomen; voor deze druk schreef Engels nog een kort woord vooraf.