Albert Einstein

Brief aan de New York Times


Geschreven: 2 december 1948
Bron: Deze online versie is afkomstig van een kopie op microfilm van de New York Times-afdruk, gevonden door Laura Nader bij UC. Een gescande kopie is te vinden bij Proquest: www.proquest.com
Copyright: Copyleft: Einstein Internet Archive (marxists.org) 2002. Permission is granted to copy and/or distribute this document under the terms of the GNU Free Documentation License.
Vertaling: Kaan Kaya
HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren? — Graag bronvermelding !

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Verwant
Wat is zionisme?
Hoe het jodendom de geschiedenis kon overleven
De Arabische revolutie - Haar problemen en perspectieven

Nieuwe Palestijnse Partij: Bezoek van Menachem Begin en de doelstellingen van de politieke beweging besproken

Aan de redactie van de New York Times:

Een van de meest verontrustende politieke verschijnselen van onze tijd is de opkomst van de “Freedom Party” (Tnuat Haherut) in de pas opgerichte staat Israël. Deze politieke partij lijkt in haar organisatie, methoden, politieke filosofie en sociale aantrekkingskracht sterk op de nazi- en fascistische partijen. Ze is voortgekomen uit de voormalige Irgun Zvai Leumi, een terroristische, rechtse, chauvinistische organisatie in Palestina.

Het huidige bezoek van Menachem Begin, de leider van deze partij, aan de Verenigde Staten is duidelijk bedoeld om de indruk te wekken van Amerikaanse steun voor zijn partij bij de komende Israëlische verkiezingen, en om politieke banden te smeden met conservatieve zionistische elementen in de Verenigde Staten. Verschillende Amerikanen van nationale faam hebben hun naam geleend om zijn bezoek te verwelkomen. Het is ondenkbaar dat degenen die overal ter wereld het fascisme afwijzen, als ze correct geïnformeerd zijn over de politieke staat van dienst en perspectieven van de heer Begin, hun naam en steun aan de beweging die hij vertegenwoordigt zouden kunnen toevoegen.

De openbare uitspraken van Begin’s partij zijn geen leidraad voor haar werkelijke karakter. Vandaag spreken ze over vrijheid, democratie en anti-imperialisme, terwijl ze tot voor kort openlijk de leer van de fascistische staat predikten. Het is in haar daden dat de terroristische partij haar ware karakter verraadt; uit haar verleden kunnen we afleiden wat we in de toekomst van haar kunnen verwachten. Voordat onherstelbare schade wordt aangericht door middel van financiële bijdragen, openbare manifestaties ter ondersteuning van Begin, en de indruk wordt gewekt dat een groot deel van Amerika fascistische elementen in Israël steunt, moet het Amerikaanse publiek op de hoogte worden gesteld van de staat van dienst en doelstellingen van de heer Begin en zijn beweging.

De publieke beloftes van de partij van Begin zijn geen handleiding voor de werkelijke aard ervan. Tegenwoordig spreken ze over vrijheid, democratie en anti-imperialisme, terwijl ze tot voor kort openlijk de leer van de fascistische staat predikten. Het is in de acties van de terroristische partij dat ze hun ware karakter verraden; aan de hand van hun eerdere acties kunnen we oordelen wat we in de toekomst kunnen verwachten.

Aanval op Arabisch dorp

Een schokkend voorbeeld van het gedrag van de Freedom Party was hun handelen in het Arabische dorp Deir Yassin. Dit dorp, gelegen buiten de hoofdwegen en omringd door Joodse landerijen, had niet deelgenomen aan de oorlog en had zelfs Arabische bendes afgeweerd die het dorp als uitvalsbasis wilden gebruiken. Op 9 april (THE NEW YORK TIMES) vielen terroristische groeperingen dit vreedzame dorp aan, dat geen militair doelwit was in de strijd, en doodden de meeste van zijn inwoners 240 mannen, vrouwen en kinderen en hielden enkele van hen in leven om als gevangenen door de straten van Jeruzalem te paraderen. Het grootste deel van de Joodse gemeenschap was ontzet over de daad en het Jewish Agency stuurde een telegram met verontschuldigingen naar Koning Abdullah van Trans-Jordanië. Maar de terroristen waren verre van beschaamd over hun daad en waren trots op dit bloedbad, ze publiceerden het wijdverspreid en nodigden alle aanwezige buitenlandse correspondenten in het land uit om de opgestapelde lijken en de algemene chaos in Deir Yassin te bekijken.

Het incident in Deir Yassin is een voorbeeld van het karakter en de acties van de Freedom Party.

Binnen de Joodse gemeenschap hebben ze een mengeling gepredikt van ultranationalisme, religieuze mystiek en raciale superioriteit. Net als andere fascistische partijen werden ze gebruikt om stakingen te breken en hebben ze zelf gepleit voor de vernietiging van vrije vakbonden. In hun plaats hebben ze bedrijfsunies voorgesteld op het model van het Italiaanse fascisme.

Tijdens de laatste jaren van sporadisch anti-Brits geweld hebben de IZL- en Stern-groepen een terreurbewind ingeluid in de Joodse gemeenschap in Palestina. Leraren werden in elkaar geslagen omdat ze zich tegen hen uitspraken, volwassenen werden neergeschoten omdat ze hun kinderen niet bij hen wilden laten aansluiten. Met gangstermethoden, zoals het in elkaar slaan van mensen, het ingooien van ramen en wijdverbreide berovingen, hebben de terroristen de bevolking geïntimideerd en een zware tol geëist.

De mensen van de Freedom Party hebben geen rol gespeeld in de constructieve prestaties in Palestina. Ze hebben geen land opgeëist, geen nederzettingen gebouwd en alleen afbreuk gedaan aan de Joodse defensieve activiteit. Hun veelgeprezen migratie-inspanningen waren klein en vooral gericht op het binnenhalen van fascistische landgenoten.

Waargenomen discrepanties

De discrepanties tussen de stoutmoedige beweringen die Begin en zijn partij nu doen en hun prestaties in het verleden in Palestina dragen het stempel van een niet gangbare politieke partij. Dit is de duidelijke stempel van een fascistische partij voor wie terrorisme (tegen joden, Arabieren en Britten), en misleiding middelen zijn, en een “Leidersstaat” het doel is.

In het licht van deze overwegingen is het van het grootste belang dat de waarheid over de heer Begin en zijn beweging in dit land bekend wordt gemaakt. Het is des te tragischer dat de top van de Amerikaanse zionistische leiderschap heeft geweigerd om campagne te voeren tegen de inspanningen van Begin, of zelfs om de eigen achterban bloot te stellen aan de gevaren voor Israël van steun aan Begin.

De ondertekenaars nemen daarom de gelegenheid te beginnen met een aantal belangrijke feiten over Begin en zijn partij openlijk te presenteren en iedereen die erbij betrokken is, te verzoeken deze laatste manifestatie van fascisme niet te steunen.

ISIDORE ABRAMOWITZ, HANNAH ARENDT, ABRAHAM BRICK, RABBI JESSURUN CARDOZO, ALBERT EINSTEIN, HERMAN EISEN, M.D., HAYIM FINEMAN, M. GALLEN, M.D., H.H. HARRIS, ZELIG S. HARRIS, SIDNEY HOOK, FRED KARUSH, BRURIA KAUFMAN, IRMA L. LINDHEIM, NACHMAN MAISEL, SEYMOUR MELMAN, MYER D. MENDELSON, M.D., HARRY M. OSLINSKY, SAMUEL PITLICK, FRITZ ROHRLICH, LOUIS P. ROCKER, RUTH SAGIS, ITZHAK SANKOWSKY, I.J. SHOENBERG, SAMUEL SHUMAN, M. SINGER, IRMA WOLFE, STEFAN WOLFE.