Abram Leon

Hoe het jodendom de geschiedenis kon overleven

[La conception matérialiste de la question juive]Geschreven: december 1942, vlak voor zijn dood door de nazi’s
Bron: La conception matérialiste de la question juive, 1946, 1ste editie
Vertaling: Valeer Vantyghem
Deze versie: Overeenkomstig de keuze van wijlen Valeer Vantyghem, de vertaler, zijn ook in deze editie de woorden met “jood” consequent gespeld met een kleine “j” – Hernummering van de voetnoten wegens technische redenen
HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:

  Als PDF-bestand           Als EPUB-bestand  


Verwant:
De Joden, Israël en de holocaust
De oorsprong van het christendom
Het joodse vraagstuk (K. Marx)

Inhoudsopgave


Een gedenksteen voor Abram Leon – Warschau 1918 - Auschwitz 1944

Voor een wetenschappelijke studie van de joodse geschiedenis

Vanaf de oudheid tot de periode van de Karolingers

De joden worden welvarende handelaars

Vóór de Romeinse veroveringen

Bloei en verval van het Romeinse imperium

Jodendom en christendom

De joden na de val van het Romeinse Rijk

Het tijdperk van de joodse woekeraar

De joden en de andere maatschappelijke klassen

De koningen en de joden

De adel en de joden

De hoge burgerij en de joden

De joden, de ambachtslieden en de boeren

De joden in West- en Oost-Europa

De joden in West-Europa na de renaissance. De stelling van Sombart

De joden in Oost-Europa tot de 19e eeuw

De evolutie van het jodenvraagstuk tijdens de 19de eeuw

Het kapitalisme baant zich een weg: het jodenvraagstuk wordt een probleem vol tegenstellingen

De twintigste eeuw: het kapitalisme in verval en de joodse tragedie

Oost-Europa

West-Europa

Het racisme

Het joodse ras

Het zionisme

Mogelijke oplossingen voor het joodse vraagstuk
een rode leeszetel Lezen
Marxistisch Internet Archief
Algemeen Archief
Selectie marxisten
Documenten
Filosofie
Thema’s
Arbeidersbeweging
Woordenboek
Wat ?
Wat is marxisme
Over ons
Andere talen
Auteurswet
Citeren
Disclaimer
Doen
Zoeken
Nieuwe teksten
Werk mee
Contact
Reclame

RSS