Karl Marx

Resoluties over de scheuring in de federaties van de Verenigde Staten, aangenomen tijdens de zitting van de Generale Raad van de Internationale Arbeidersassociatie 5 en 12 maart 1872


Geschreven: rond 5 maart 1872
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, januari 2009

Laatste bewerking: 24 januari 2009


De secties

Artikel 1. — Met inachtneming van het feit, dat sectie nr. 12 in New York niet alleen de resolutie officieel aannam, waarin ‘elke sectie het recht’ heeft om ‘zelfstandig’, naar eigen goeddunken, ‘de besluiten van de afzonderlijke congressen’ en ‘de Algemene Statuten en het Reglement’ te interpreteren: maar, meer dan dat, dat deze dit principe, volledig ten uitvoer heeft gebracht, dat, indien het door allen was aangenomen, ertoe geleid zou hebben, dat van de Internationale Arbeidersassociatie niets zou overblijven dan de naam;

dat deze sectie voortdurend de Internationale Arbeidersassociatie uitbaatte voor het realiseren van eigen doelstellingen, vreemd aan of lijnrecht in strijd met de opgaven en strevingen van de Internationale;

acht de Generale Raad het op deze gronden zijn plicht de resolutie van het 6e Bazelse congres over de organisatiekwesties toe te passen en sectie nr. 12 tijdelijk uit te sluiten tot de eerstvolgende zitting van het algemene congres van de Internationale Arbeidersassociatie, die in september van het jaar 1872 moet plaatsvinden.

Artikel 2. — Met inachtneming van het feit, dat de Internationale Arbeidersassociatie overeenkomstig de Algemene Statuten, uitsluitend mag bestaan ‘uit arbeidersverenigingen’ (zie art. 1, 7 en 11 van de Algemene Statuten);

dat, bijgevolg, artikel 9 van de Algemene Statuten, waarin staat, dat ‘als lid van de Internationale Arbeidersassociatie iedereen kan toetreden die zijn beginselen erkent en verdedigt’, weliswaar actieve aanhangers van de Internationale die geen arbeiders zijn het recht toekent als individu direct tot de Internationale toe te treden of te worden opgenomen in secties ervan, die uit arbeiders bestaan, maar in geen enkel geval het vormen van secties wettigt, die uitsluitend of voor het merendeel bestaan uit leden, die niet tot de arbeidersklasse behoren: ... dat de sociale condities in de Verenigde Staten, ook al zijn ze in vele andere opzichten zeer gunstig voor de vorderingen van de arbeidersbeweging, de Internationale bijzonder vatbaar maakt voor het binnendringen van pseudo-hervormers, charlatans uit de bourgeoisie en omkoopbare oplichters;

adviseert de Generale Raad op deze gronden om voortaan geen nieuwe Amerikaanse secties toe te laten tot de Associatie, indien zij niet op zijn minst voor tweederde deel uit loonarbeiders bestaan.

Artikel 3. — De Generale Raad vestigt de aandacht van de Amerikaanse federatie op artikel 3 van de resolutie van de 11e Londense conferentie betreffende de ‘sektarische’ secties ofwel ‘separatistische organisaties, die aanspraak maken op het volbrengen van speciale missies’, die los van het algemene doel van de Associatie staan, te weten: vrijmaking van de arbeiders van ‘de economische onderworpenheid aan wie het monopolie hebben over de arbeidsmiddelen’, ‘die ten grondslag ligt aan slavernij in al zijn vormen, aan alle sociale vervreemding, geestelijke onderdanigheid en politieke afhankelijkheid’ (zie de inleiding tot de Algemene Statuten).

Vertaald uit het Engels


Zoek knop