Mao Zedong

Het eenheidsfront in cultureel werk


Geschreven: 30 oktober 1944
Bron: Engelstalig MIA - Mao Zedong-archief, zie: THE UNITED FRONT IN CULTURAL WORK
Vertaling: Anoniem
| Hoe te citeren? — Graag bronvermelding !

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Verwant
Toespraken op het Congres van Jenan over literatuur en kunst
Het politieke voorlichtingswerk in Sovjet-Rusland
Cultuur en politiek

Het doel van al ons werk is de omverwerping van het Japanse imperialisme. Net als Hitler nadert het Japanse imperialisme zijn ondergang. Maar we moeten onze inspanningen voortzetten, want alleen zo kunnen we de uiteindelijke omverwerping ervan bereiken. In ons werk komt de oorlog op de eerste plaats, dan de productie en dan het culturele werk. Een leger zonder cultuur is een stompzinnig leger, en een stompzinnig leger kan de vijand niet verslaan.

De cultuur van de Bevrijde Gebieden heeft al een progressieve kant, maar heeft nog steeds een achterwaartse kant. De bevrijde gebieden hebben al een nieuwe cultuur, een volkscultuur, maar er zijn nog heel wat overblijfselen van het feodalisme overgebleven. Onder de 1.500.000 mensen van de grensregio Shensi-Kansu-Ningsia bevinden zich meer dan 1.000.000 analfabeten, zijn er 2.000 beoefenaars van hekserij, en de brede massa verkeert nog steeds onder de invloed van bijgeloof. Dit zijn vijanden in de hoofden van de mensen. Het is vaak moeilijker de vijanden in de hoofden van de mensen te bestrijden dan het Japanse imperialisme te bestrijden. We moeten de massa’s oproepen om op te staan in de strijd tegen hun eigen analfabetisme, bijgeloof en onhygiënische gewoonten. Voor deze strijd is een breed eenheidsfront onontbeerlijk. En dit eenheidsfront moet bijzonder breed zijn in een plaats als de grensregio Shensi-Kansu-Ningsia, die een schaarse bevolking, slechte communicatie en een lage culturele basis heeft en bovendien een oorlog voert. Daarom moeten we in ons onderwijs niet alleen reguliere basisscholen en middelbare scholen hebben, maar ook verspreide, onregelmatige dorpsscholen, krantenleesgroepen en alfabetiseringsklassen. We moeten niet alleen scholen van het moderne type hebben, maar we moeten ook de dorpsscholen van de oude stijl benutten en transformeren.

In de kunst hebben we niet alleen modern drama nodig, maar ook de Shensi-opera en de Yangkodans. We moeten niet alleen nieuwe Shensi-opera’s en nieuwe Yangko-dansen hebben, maar we moeten ook de oude operagezelschappen en de oude Yangko-groepen, die ruim een procent van alle Yangko-groepen uitmaken, benutten en geleidelijk transformeren. Deze aanpak is zelfs nog noodzakelijker op het gebied van de geneeskunde. In de grensregio Shensi-Kansu-Ningsia zijn de sterftecijfers onder mensen en dieren zeer hoog, en tegelijkertijd geloven veel mensen nog steeds in hekserij. In dergelijke omstandigheden is het geen oplossing om uitsluitend op moderne artsen te vertrouwen. Natuurlijk hebben moderne artsen voordelen ten opzichte van artsen van het oude type, maar als ze zich niet bekommeren om het lijden van het volk, leiden ze geen artsen op voor het volk, verenigen ze zich niet met de duizenden en meer artsen en dierenartsen van het oude type. Type in de grensregio en help hen niet om vooruitgang te boeken, dan helpen ze in feite de medicijnmannen en tonen ze onverschilligheid voor de hoge sterftecijfers voor mensen en dieren. Er zijn twee principes voor het eenheidsfront: het eerste is verenigen, en het tweede is bekritiseren, onderwijzen en transformeren. In het eenheidsfront is capitulatie verkeerd, en dat geldt ook voor het sektarisme met zijn exclusiviteit en minachting voor anderen. Onze taak is om ons te verenigen met alle intellectuelen, kunstenaars en artsen van het oude type die nuttig kunnen zijn, om hen te helpen, te bekeren en te transformeren. Om ze te transformeren, moeten we ons eerst met hen verenigen. Als we het goed doen, zullen ze onze hulp verwelkomen.

Onze cultuur is een volkscultuur; onze culturele werkers moeten het volk met groot enthousiasme en toewijding dienen, en zij moeten zich verbinden met de massa, en zich niet losmaken van de massa. Om dit te kunnen doen, moeten ze handelen in overeenstemming met de behoeften en wensen van de massa. Al het werk dat voor de massa wordt gedaan, moet uitgaan van hun behoeften en niet van de wens van welk individu dan ook, hoe goedbedoeld ook. Het komt vaak voor dat de massa’s objectief gezien een bepaalde verandering nodig hebben, maar subjectief zijn ze zich nog niet bewust van de noodzaak, en nog niet bereid of vastbesloten om de verandering door te voeren. In dergelijke gevallen moeten we geduldig wachten. We moeten de verandering pas doorvoeren als de meeste massa’s zich door ons werk bewust zijn geworden van de noodzaak en bereid en vastbesloten zijn om deze uit te voeren. Anders zullen we ons isoleren van de massa. Tenzij ze bewust en bereidwillig zijn, zal elk soort werk dat hun deelname vereist, slechts een formaliteit blijken en mislukken. Het gezegde ‘Haast brengt geen succes’ betekent niet dat we ons niet moeten haasten, maar dat we niet onstuimig moeten zijn; Onstuimigheid leidt alleen maar tot mislukking. Dit geldt voor elk soort werk, en vooral voor het culturele en educatieve werk dat tot doel heeft het denken van de massa te transformeren. Er zijn hier twee principes: het ene zijn de werkelijke behoeften van de massa en niet wat wij denken dat ze nodig hebben, en het andere zijn de wensen van de massa, die zelf een besluit moet nemen in plaats van dat wij dat voor hen doen.