Karl Kautsky

Het bolsjewisme in het slop


Geschreven: 1931
Bron: nv. De Arbeiderspers, Amsterdam 1931
Vertaling: Geautoriseerde vertaling van C.P. De Roos-Oudegeest
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, februari 2008


Zie ook:
- van Lenin
De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky
Over het recht der naties op zelfbeschikking
- van Trotski
De oorlog en de Internationale
Bonapartisme en fascisme
Arbeidersstaat, thermidor en bonapartisme
- van Marx
De Achttiende Brumaire van Louis Bonaparte

Inhoudsopgave


De agrarische revolutie in Rusland

Nieuwe bedrijfsvormen
Het grootbedrijf in de landbouw
De voorwaarden voor het grootbedrijf in de landbouw in Rusland
De plotselinge collectivisering
De agrarische revolutie van 1918

De sociale revolutie in de industrie

De sociaal-politieke revolutie
De opheffing van het privaatbezit van de productiemiddelen
De verheffing van het proletariaat tot heersende klasse

De politieke revolutie

De revolutie van 1917
De Sovjetgrondwet
De democratisering van de sovjets
Jacobijnen of bonapartisten

De mogelijke vormen van de Russische omwenteling

De boerenopstand
Boeren en arbeiders

Wat te doen?

De geëmigreerde aanhangers van de witte garde
De democratische émigrés
Democratische doeleinden in Rusland
Het zelfbeschikkingsrecht der naties