August Bebel

Uit mijn levenGeschreven: 1910-1914
Bron: Brochurenhandel SDAP-Amsterdam 1910 en 1913, N.V. Electr. Drukkerij “Vooruitgang” Amsterdam — en Duitstalig MIA
Vertaling: H.J. Hegeraat
Deze versie: Spelling aangepast en zinnen gemoderniseerd + hertaald via Duitstalig MIA
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Verwant
Kritiek op het programma van Gotha
Orde heerst in Berlijn
De verraden revolutie

⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆

Opa Bebel?
Deze autobiografie van August Bebel is interessant omdat het een beeld geeft van de tijd en context waarin Marx en Engels leefden. Maar in het bijzonder verhaalt het over zaken die vandaag nog aanwezig zijn. Het kan een les zijn om te kijken wat toen en vandaag nog hetzelfde is of waarin het verschilt, nl.:
- het opbouwen van een partij;
- het aanwenden van wetten tegen een sociale verandering;
- het meegaan, of niet, in de "logica" van de heersende klasse;
- de rol van ego’s in de beweging;
- de pers en nep-nieuws (ook toen);
- sociale afkomst en bewustzijn, bv. Bernstein.

Aan mijn lieve vrouw

Deel 1 [1910]


Woord vooraf

Van kindertijd en jeugd

De leer- en reisjaren

Terug naar Wetzlar en verder

Mijn intrede in de arbeidersbeweging en het openbare leven

Lassalles optreden en de gevolgen daarvan

De Bondsdag van de Duitse arbeidersverenigingen

Friedrich Albert Lange

Nieuwe maatschappelijke verschijnselen

De Stuttgartse Bondsdag

Wilhelm Liebknecht

Toenemende ontstemming in de arbeidersverenigingen

De catastrofe van 1866

Na de oorlog

De verdere ontwikkeling van de Duitse arbeidersverenigingen

Persoonlijke herinneringen

De gang naar Nürnberg

De vakbeweging

Mijn eerste veroordeling

Vóór Barmen-Elberfeld

Kaft van Uit mijn leven


Deel 2 [1911]

Woord vooraf

DE PERIODE VAN DE HEER V. SCHWEITZER IN DE PROLETARISCHE ARBEIDERSBEWEGING

Jean Baptist v. Schweitzer

“Der Sozialdemokrat”

Schweitzer en de conservatieven

Schweitzer in de Noord-Duitse Rijksdag

Schweitzers dictatuur

De algemene vergadering in Barmen-Elberfeld

De rebellie in de algemene Duitse arbeidersvereniging

Het Eisenacher congres

De oprichting van de sociaaldemocratische arbeiderspartij en de ontbinding van de bond van Duitse arbeidersverenigingen

Na Eisenach

Schweitzers einde

BEGIN VAN MIJN PARLEMENTAIRE ACTIVITEIT

In de Noord-Duitse Rijksdag

In de Noord-Duitse Rijksdag en het Tolparlement

Tactische inconsistenties

DE DUITS-FRANSE OORLOG

De aanloop naar de oorlogsverklaring

Meningsverschillen

Verklaringen en proclamaties

De arrestatie van het Braunschweig comité

Annexaties en keizerskroon

Onze arrestatie

MIJN VERDERE PARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN, HET HOOGVERRAADPROCES IN LEIPZIG EN NOG WAT

De eerste zitting van de Duitse Rijksdag

Het eerste Duitse weverscongres

Verder nieuws uit Saksen

Het partijcongres van Dresden

De tweede zitting van de Duitse Rijksdag

Het Leipziger hoogverraadproces

De derde zitting van de eerste Duitse Rijksdag

Mijn proces voor majesteitsschennis

ONZE VESTINGSTRAF EN WAT ER TUSSENTIJDS GEBEURDE

Hubertusburg

Königstein

Zwickau

VAN 1871 TOT HET EENWORDINGSCONGRES TE GOTHA

Regeringen en sociaaldemocratie

De eenheidskwestie voor de twee fracties

Het partijcongres te Eisenach in 1873

De eerste zitting van de nieuwe Rijksdag in 1874

Tessendorf als baanbreker van de eenwording

VAN HET VERENIGINGSCONGRES TE GOTHA TOT AAN DE VOORAVOND VAN DE SOCIALISTENWET

Het verenigingswerk

Naweeën

Het werk in de Rijksdag

Mijn standpunt tegenover de Commune

Nieuwe vervolgingen

Het partijcongres te Gotha in 1876

De verkiezingscampagne van 1876 tot 1877

De rijksdag van 1877

Het congres te Gotha in 1877

Landdagverkiezingen in Saksen. “Die Zukunft”

Weer rijp voor de gevangenis

Interne voorvallen

De Rijksdag, voorjaar 1878

In de gevangenis van Leipzig en wat er in die tijd gebeurde

De aanslag van Hödel en zijn gevolgen

De eerste uitzonderingswet

De aanslag van Nobiling en de gevolgen

De rijksdagverkiezingen van 1878
Deel 3 [1914]

Debat over de socialistenwet

Het effect van de wet

De eerste openlijke tekenen van partijleven

De oprichting van de illegale partijpers

Het Richtersche Jahrbuch

De Sozialdemokrat

De distrubutie van de Sozialdemokrat en de Rode Postmeester

De Rijksdagszitting van 1879

Een verloren erfenis

Gevechten met de Duitse politie

Enkele dingen over de bijeenkomsten onder de socialistenwet

Heimelijke arbeid

De Rijksdagszitting van 1880

Voor, tijdens en na het Wyden-congres

De kleine staat van beleg te Hamburg-Altona

De canossagang naar Londen

De eerste zitting van de Rijksdag in 1881

De kleine staat van beleg te Leipzig en omgeving

Mijn verkiezing in de Saksische landdag

De algemene Rijksdagverkiezing in de herfst van 1881

Epiloog bij de Rijksdagverkiezing in Dresden

Doodverklaard

In de Saksische landdag van 1881 tot 1882

Het eerste proces wegens hoogverraad voor het Hooggerechtshof

Meningsverschillen

De Augustusconferentie te Z├╝rich

Rust