August Bebel

Uit mijn levenGeschreven: 1910-1911
Bron: Brochurenhandel SDAP-Amsterdam 1910 en 1913, N.V. Electr. Drukkerij “Vooruitgang” Amsterdam — en Duitstalig MIA
Vertaling: H.J. Hegeraat
Deze versie: Spelling aangepast en sommige zinnen gemoderniseerd + hertaald
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Verwant
Kritiek op het programma van Gotha
Orde heerst in Berlijn
De verraden revolutie

Aan mijn lieve vrouw

Deel 1 [1910]


Woord vooraf

Van kindertijd en jeugd

De leer- en reisjaren

Terug naar Wetzlar en verder

Mijn intrede in de arbeidersbeweging en het openbare leven

Lassalles optreden en de gevolgen daarvan

De Bondsdag van de Duitse arbeidersverenigingen

Friedrich Albert Lange

Nieuwe maatschappelijke verschijnselen

De Stuttgartse Bondsdag

Wilhelm Liebknecht

Toenemende ontstemming in de arbeidersverenigingen

De catastrofe van 1866

Na de oorlog

De verdere ontwikkeling van de Duitse arbeidersverenigingen

Persoonlijke herinneringen

De gang naar Neurenberg

De vakbeweging

Mijn eerste veroordeling

Vóór Barmen-Elberfeld

Kaft van Uit mijn leven


Deel 2 [1911]

Woord vooraf

DE PERIODE VAN DE HEER V. SCHWEITZER IN DE PROLETARISCHE ARBEIDERSBEWEGING

Jean Baptist v. Schweitzer

“Der Sozialdemokrat”

Schweitzer en de conservatieven

Schweitzer in de Noord-Duitse Rijksdag

Schweitzers dictatuur

De algemene vergadering in Barmen-Elberfeld

De rebellie in de algemene Duitse arbeidersvereniging

Het Eisenacher congres

De oprichting van de sociaaldemocratische arbeiderspartij en de ontbinding van de bond van Duitse arbeidersverenigingen

Na Eisenach

Schweitzers einde

BEGIN VAN MIJN PARLEMENTAIRE ACTIVITEIT

In de Noord-Duitse Rijksdag

In de Noord-Duitse Rijksdag en het Tolparlement

Tactische inconsistenties

DE DUITS-FRANSE OORLOG

De aanloop naar de oorlogsverklaring

Meningsverschillen

Verklaringen en proclamaties

De arrestatie van het Braunschweig comité

Annexaties en keizerskroon

Onze arrestatie

MIJN VERDERE PARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN, HET HOOGVERRAADPROCES IN LEIPZIG EN NOG WAT

De eerste zitting van de Duitse Rijksdag

Het eerste Duitse weverscongres

Verder nieuws uit Saksen

Het partijcongres van Dresden

De tweede zitting van de Duitse Rijksdag

Het Leipziger hoogverraadproces

De derde zitting van de eerste Duitse Rijksdag

Mijn proces voor majesteitsschennis

ONZE VESTINGSTRAF EN WAT ER TUSSENTIJDS GEBEURDE

Hubertusburg

Königstein

Zwickau

VAN 1871 TOT AAN HET VERENIGINGSCONGRES TE GOTHA

De regeringen en de sociaaldemocratie

De kwestie van de samensmelting voor de beide fracties

Het partijcongres te Eisenach in 1873

De eerste zitting van de nieuwe Rijksdag in 1874

Tessendorf als baanbreker voor de verenigingsbesprekingen

VAN HET VERENIGINGSCONGRES TE GOTHA TOT AAN DE VOORAVOND VAN DE SOCIALISTENWET

Het werk der vereniging

Naweeën

Rijksdagwerk

Mijn standpunt tegenover de Commune

Nieuwe vervolgingen

Het partijcongres te Gotha in 1876

De verkiezingsstrijd van 1876 tot 1877

De rijksdag van 1877

Het congres te Gotha in 1877

Landdagverkiezing in Saksen. “Die Zukunft”

Weer rijp voor de gevangenis

Inwendige voorvallen

In de Leipziger gevangenis en wat ondertussen gebeurde

De aanslag van Hödel en zijn gevolgen

De eerste uitzonderingswet

De aanslag van Nobiling en zijn gevolgen

De rijksdagverkiezing van 1878