Qr-MIA
       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:

De eerste openlijke tekenen van partijleven

In burgerlijke kringen geloofden veel mensen dat we zo dood als een pier waren. Wat mensen graag hopen, geloven ze. Omdat we zo weinig uiterlijke tekenen van leven gaven, wat was er dan waarschijnlijker dan dat we nauwelijks in leven waren? Maar we leefden. Toen er in februari 1879 een tussentijdse verkiezing werd gehouden in Breslau-West, deed de partij ook mee, en ook al behaalde ze geen overwinning en kreeg ze minder stemmen voor haar kandidaat dan bij de hoofdverkiezingen in 1878, we hadden het minst verloren vergeleken met de burgerlijke partijen. Een tweede gebeurtenis in Breslau liet nog duidelijker zien dat de partij nog leefde. Op 22 mei stierf de afgevaardigde voor Breslau-Oost, kameraad Klaus Peter Reinders, aan de proletarische ziekte. Reinders, die tot zijn laatste adem met hart en ziel voor de partij had gewerkt en voor wie de partij het hoogste goed was, kreeg een begrafenisdienst zoals Breslau nog nooit eerder had gezien. En het succes in de tussentijdse verkiezingen overtrof onze stoutste verwachtingen. De politie bemoeide zich met ongekende brutaliteit met de verkiezingscampagne en verbood bijvoorbeeld alle verkiezingsbijeenkomsten, zodat Hasenclever, die genomineerd was als kandidaat, en Max Kayser, die hem wilde steunen in de verkiezingscampagne, alleen konden spreken op een bijeenkomst in een vrije gemeente. Het resultaat van de verkiezingen op 8 juli was een spannende strijd tussen Hasenclever en de vooruitstrevende kandidaat, waarbij Hasenclever won met een meerderheid van 1.200 stemmen. De tegenstanders waren geschokt, maar de partij verwelkomde deze overwinning met grote tevredenheid. Het was het bewijs dat zelfs onder de socialistenwet, ondanks alle pesterijen en geweld, de partij in staat was om te winnen.

De overwinning in Breslau werd gevolgd door een zwaar verlies voor de partij. Op 1 augustus stierf August Geib na een kort ziekbed aan een hartaanval. Het is eerlijk om te zeggen dat de schijnbaar robuuste man met het prachtige langbaardige mannenhoofd op 38-jarige leeftijd stierf als slachtoffer van de socialistenwet. Zonder de omwentelingen, ergernissen en zorgen zou hij nog vele jaren geleefd hebben. Alle liefde en verering voor de man die altijd een van de eersten en besten in de partijraad was geweest, kwam tot uiting op zijn begrafenis. Meer dan dertigduizend arbeiders liepen achter zijn kist. Hamburg, het meest trotse van de partij, bewees achteraf dat het zaad dat Geib had helpen zaaien, was ontkiemd. Naar aanleiding van zijn dood schreef de vrouw van Bracke, die toen al ernstig ziek was, aan mijn vrouw:

Braunschweig, 2 augustus 1879

Mijn lieve Julie!
Ik voel me genoodzaakt u vandaag een paar regels te schrijven. Wanneer u deze brief ontvangt, weet u ongetwijfeld al dat de heer Geib gisteren aan een hartaanval is overleden. Het spijt ons zeer, hij was een goede man en een trouwe, dappere strijder in dienst van de sociaaldemocratie. Mijn man was vanmorgen zo overmand door zijn innerlijke stemming dat hij tranen in zijn ogen kreeg, en ik leef maar al te goed mee met de arme mevrouw Geib. Ze hebben geen kinderen, dus haar man was alles voor haar. Oh, het is overweldigend om in één klap zo ellendig in de wereld te staan, het leven moet zo een trieste woestenij worden. Gisteren hadden we het grote genoegen om je lieve man bij ons te zien. We hebben ook een uitstapje gemaakt naar het bos met de auto, want helaas kan mijn man nog steeds niet goed lopen. Zijn voeten zijn verlamd, er zit geen leven meer in. Uw man zal u er later over vertellen. Ik hoef je niet te vertellen hoeveel angst en zorgen deze aandoening me bezorgt. Je ziet geen verbetering en dat maakt je moedeloos en hopeloos. Als ik eraan denk hoe hij vroeger goed kon lopen en marcheren, en als ik hem nu zie lopen, dan bloedt mijn hart. Ik kan de gedachte niet uit mijn hoofd zetten dat hij zou kunnen eindigen zoals mijn grootvader, en hij is nog zo jong, hoeveel moeilijker is zo’n lot voor een jonge man dan voor iemand die al behoorlijk gevorderd is in jaren. Over acht dagen moet mijn man in Baden-Baden behandeld worden. Mijn broer is net naar Hamburg gereisd voor de begrafenis van Geib. Hij zal uw goede man daar hopelijk ook ontmoeten. Mijn man heeft een telegram gestuurd naar de uwe in Hannover. Hij zal ook erg geschrokken zijn, we hadden het nog over Geibs ziekte. Duizendmaal dank voor uw vriendelijke uitnodiging, ik zou graag naar Leipzig komen, maar dat kan niet. Aan de andere kant heeft uw man me beloofd dat u en Frida ons komend najaar zullen bezoeken. Ik kan me geen grotere vreugde wensen. We zullen elkaar er later over schrijven. Voor vandaag zeg ik je vaarwel, ik moet naar beneden voor het avondeten. Vaarwel en schrijf me snel weer een paar regels. Duizend hartelijke groeten van ons allemaal, ook voor Frida, met je trouwe liefde.
Emilie Bracke

Toen mevrouw Bracke deze brief schreef, had ze er geen idee van dat ook zij binnen een jaar weduwe zou zijn.

Het zware verlies door de dood van August Geib werd gevolgd door successen. In augustus 1879 werden in Saksen bijkomende parlementsverkiezingen gehouden, waaraan volgens de wet slechts een derde van de kiesdistricten hoefde deel te nemen. Liebknecht won in een van de kiesdistricten, Leipzig Land, en de advocaat Puttrich won in Zwickau Land. We kregen een aanzienlijke meerderheid van stemmen in een van de kiesdistricten in Dresden en in een kiesdistrict in de stad Chemnitz. In die laatste stad ging de politie tekeer. Kort voor verkiezingsdag arresteerden ze twintig partijleden die folders en stembiljetten aan het vouwen waren en leidden ze hen als een bundel sigaren met een touw eromheen naar het politiebureau. Daar werden de meeste arrestanten vrijgelaten, maar Julius Vahlteich, de partijkandidaat, en enkele anderen werden tegen de wet in enkele dagen vastgehouden. Er kon geen aanklacht worden ingediend. Het doel van deze procedure was om onze verkiezingspropaganda te dwarsbomen. Dit doel werd bereikt door de schandelijke schending van de wet door de politie van Chemnitz.

De partij deed het erg goed bij de tussentijdse verkiezingen voor de Rijksdag in Erfurt en Maagdenburg. Deze successen hadden zo’n vernietigend effect op de vijandige pers dat sommigen van hen nu pleitten voor een verlenging van de socialistenwet tot na 31 oktober 1881. Begin januari 1880 voelde Bracke zich gedwongen zijn mandaat voor het 17e Saksische Rijksdagkiesdistrict Glauchau-Meerane-Hohenstein neer te leggen. Dit ontslag was aanleiding voor de vijandige pers om allerlei grove verdraaiingen en onwaarheden te verspreiden. Bracke zou zijn afgetreden omdat hij het niet eens was met de sociaaldemocraten en ook niet met Liebknecht en mij. Bovendien hadden zakelijke overwegingen hem ertoe aangezet uit het openbare leven te stappen. Bracke reageerde hierop in nummer 15 van de Sozialdemokrat van 11 april 1880:

Ten eerste verklaar ik dat mijn gezondheidstoestand helaas zo droef is dat mijn arts, dr. Otto Müller, al voor Kerstmis ernstige bedenkingen had, zoals hij me na mijn verbetering van enkele maanden vertelde. Zelfs nu nog heb ik last van periodiek optredende, extreem hevig reuma, die op zich al genoeg zijn om me te dwingen stil te zitten; van een reumatische aandoening die me vaak niet in staat stelt om zonder hulp een paar stappen door de kamer te lopen; van een zenuwstoornis die elke grote inspanning en opwinding gevaarlijk, zo niet fataal doet lijken. Maar als niemand in Braunschweig in deze ziekte gelooft dan moet de meerderheid van de inwoners van de ene dag op de andere in dieren of engelen zijn veranderd. Ten tweede: zakelijke ‘overwegingen’, zoals materiële belangen in het algemeen, hebben me er nog nooit van weerhouden om mijn plicht te doen voor mijn overtuigingen. Het tegendeel beweren naar aanleiding van de beperking die mij nu is opgelegd, is een uiterst lichtzinnige en grove belediging. Ik heb nooit ‘consideratie’ getoond voor een aantal aristocratische landeigenaren en gelukkig hoef ik dat ook niet. De heren die tot nu toe met mij te maken hebben gehad, hebben duidelijk een voorkeur voor mijn zakelijke principes en hebben niet naar mijn politieke opvattingen gevraagd, en degenen die de brutaliteit zouden hebben daarnaar te vragen, die kunnen best uit mijn buurt blijven. (Bracke beheerde het bedrijf van zijn vader: een graan- en meelhandel – A.B.) Ten derde betreur ik elke gewelddadige actie; maar de geschiedenis toont aan dat geweld van bovenaf altijd heeft geleid tot geweld van beneden. Daarom ben ik het volledig eens met mijn vrienden Bebel en Liebknecht en met de Sozialdemokrat in Zürich. Er kan dus geen sprake zijn van een ‘verlies’ in hun zin, ook al ben ik voorlopig volledig invalide.

Deze verklaring was Brackes laatste publieke verschijning. Amper twee weken later, 27 april, 8 uur ’s avonds, stierf hij aan een zware bloeding op amper 38-jarige leeftijd. Een groot hart was gestopt met kloppen, een van de meest beminnelijke mensen was er niet meer. De partij had een zeer intelligente, onvermoeibare, zichzelf opofferende partijkameraad verloren, en zijn vrouw en vier kinderen een echtgenoot en vader die zich met intense liefde aan hen vastklampte, zijn bejaarde ouders – de vader zelf al jaren lijdende – een liefhebbende zoon. En wij, die persoonlijk dicht bij hem stonden, een altijd vrolijke, lieve vriend en kameraad, “een betere zul je niet vinden”.

Bracke werd op zondag 2 mei begraven, met een enorme opkomst van publiek. En nu toonde de politie zich opnieuw in al haar barbaarsheid en zielige onwaardigheid: ze verbood het dragen van rouwborden in de stoet en het houden van toespraken bij het graf. Maar dat nam de waardigheid van de ceremonie niet weg. Braunschweigs partijkameraden groeven zelf het graf en hun vrouwen bestrooiden de grafheuvel met verse bloemen, waarrond een berg kransen en palmen werd opgericht. Decennialang was het de gewoonte dat de kameraden van Braunschweig op de dag van zijn dood een herdenkingsdienst organiseerden bij het graf van hun onvergetelijke leider.

Nadat Bracke zijn mandaat had neergelegd, werd Ignaz Auer voorgedragen als kandidaat in het 17e Saksische kiesdistrict, voor wiens verkiezing ik een oproep voor geld publiceerde in nr. 5 van de Sozialdemokrat. Op 2 maart won Auer met 8.225 stemmen van zijn tegenstander, die 7.256 stemmen kreeg. De opkomst bij de verkiezingen was matig en de meerderheid van Auer was niet groot. Dit was niet aan hem te wijten. In de winter van 1879 tot 1880 was de ontbering tot het hoogste niveau gestegen, vooral onder het toen relatief grote aantal handwevers, wat leidde tot algemene ontmoediging. De situatie, vooral onder de handwevers van de weefdorpen in de zogenaamde Mülsengrund, was zo erg dat ik me genoodzaakt voelde om een onderzoek naar hun situatie te organiseren en, om de aandacht van het publiek op de omstandigheden te vestigen, een brochure uit te geven met de titel Wie unsere Weber leben (Hoe onze wevers leven), die twee oplagen had. Terwijl ik aan het materiaal werkte, stelde ik mezelf herhaaldelijk de vraag: Hoe kunnen deze mensen eigenlijk nog leven?

Een andere omstandigheid die een ongunstig effect had op de opkomst was dat de autoriteiten de herbergiers opdroegen geen zaal ter beschikking te stellen voor bijeenkomsten. En toen Auer dit probeerde te compenseren door van plaats naar plaats te reizen en mensen naar lokalen te roepen om onder vier ogen te praten, kreeg de politie de opdracht om hem overal te volgen. Maar dit soort bekrompen ‘redding van de staat’, waaraan de Saksische autoriteiten zich in die tijd overgaven van de top tot de laatste gendarme, had niet het gewenste succes, zoals is aangetoond. Het is de moeite waard om kort de onuitsprekelijke vulgariteiten te vermelden waaraan Auer destijds in Hamburg werd onderworpen door een kliek van Hamburgse kameraden die Most steunde in de Freiheit. Ze beschuldigden Auer en Rackow er onder andere van dat ze meer geld uitbetaald hebben gekregen dan waar ze recht op hadden na het opleggen van de kleine staat van beleg in Berlijn. Een zekere Krahnstöver was de belangrijkste woordvoerder van deze beschuldigingen, die de burgerlijke pers met graagte verspreidde en dienovereenkomstig verdoezelde. Auer en Rackow klaagden Krahnstöver aan. Het proces onthulde niets dat hun eer zou kunnen bezoedelen. De Hamburgse pers deed ook vrij objectief verslag van het proces, alleen de Berliner Post, die toen net als nu een van de meest venijnige en oneerlijke tegenstanders van de partij was, viel Auer in de lelijkste bewoordingen aan. Dit zette mij ertoe aan om publiekelijk tegen Krahnstöver en zijn kameraden te zeggen dat ze een scheldpartij tegen Auer hadden begaan uit haat tegen hem. Omdat dergelijke ruzies met wederzijdse beledigingen in die tijd echter herhaaldelijk voorkwamen, waarbij het meest opmerkelijke was dat de partij die onrecht was aangedaan altijd naar het kamp van Most overliep, publiceerde ik een boos artikel in nummer 7 van de Sozialdemokrat van 1880, waarin ik schreef:

Het is in het verleden een tactiek van de vijandige pers geweest om meningsverschillen tussen individuele socialisten opzettelijk uit te vergroten en in een hatelijk daglicht te stellen, in de hoop wantrouwen en verdeeldheid binnen de partijkringen te creëren. Recentelijk is deze tactiek verschillende keren herhaald. De antisocialistische pers hoopt nu met des te meer succes een scheuring te veroorzaken, omdat de uitzonderingswet in Duitsland de partijpers en het recht van vergadering heeft onderdrukt, waardoor het voor ons onmogelijk is om aanvallen en verdenkingen af te wijzen en de vijandige tactieken aan de schandpaal te nagelen. Des te meer moet elke partijkameraad het tot zijn plicht maken om de verspreiding van hatelijke voorstellingen onder zijn kameraden tegen te gaan en, waar hij zelf niet voldoende geïnformeerd is, opheldering te vragen aan kameraden waarvan hij weet dat ze beter geïnformeerd zijn. Zolang de socialistische partij bestaat, is er nooit een periode geweest waarin het gevoel van solidariteit onder allen zo noodzakelijk was als nu. Als dit gevoel wordt verzwakt of als het wordt ondermijnd door het feit dat individuen, hetzij uit persoonlijke wrok tegen deze of gene persoon of uit een aangeboren roddelzucht en achterklap, zichzelf tot spreekbuis maken van perfide beschuldigingen, dan houdt de partij op te zijn wat zij is, dan wordt zij een kliek waaruit degenen die eerlijk zijn over de zaak zich uiteindelijk met afkeer terugtrekken, terwijl de onvruchtbare en incompetente schandaalmakers het veld innemen.

Een tussentijdse verkiezing voor de Rijksdag in het tweede kiesdistrict van Hamburg toonde echter aan dat het systematische gekibbel in Hamburg op dat moment geen invloed had op de grote meerderheid van de Hamburgse kameraden. Hier werd op 27 april 1880, de dag dat Bracke stierf, onze kandidaat Hartmann in de Rijksdag gekozen met 13.158 stemmen, het hoogste aantal stemmen dat we ooit in dit kiesdistrict hebben gehad. Sinds die dag is het kiesdistrict ononderbroken in het bezit gebleven van de partij, die sinds de Rijksdagverkiezingen van 1881 wordt vertegenwoordigd door kameraad H. Dietz. Most, die voortdurend campagne voerde tegen de verkiezingen, begeleidde Hartmanns overwinning met de volgende woorden: “De kleinburgers van Hamburg wilden voor één keer verandering, dus stuurden ze schoenmaker Hartmann naar Berlijn in plaats van de (liberale) meester metselaar Bauer. Dat is alles.” Zulke norsheid was een gewoonte geworden bij Most.