Michael Bakoenin

De Verklaring van het project aan Poolse KameradenGeschreven: 1861
Bron: De Engelstalige MIA-versie
Vertaling: Rick Denkers
HTML: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, oktober 2006


Uit: La Correspondance de Michel Bakounine, “Lettres A Herzen et A Ogareff, Paris: Librairie Academique Didier, 1896

Poolse kameraden,

U bent vaak in opstand gekomen om uw vrijheid en uw heilig geboorteland terug te winnen, veroorzaakt in zulk een ongelijke strijd door de slechtste van overheden; dat van Sint-Petersburg.

Wij, het Russische volk, hebben altijd de vaste overtuiging gehad dat de onafhankelijkheid van Polen en de vrijheid van haar kinderen onafscheidelijk is van onze eigen Russische zaak en emancipatie van ons land

Wij verafschuwen net zo veel als u, nee, meer dan u, dat dit Duitse imperialistische petersbourgeoisie, die Rusland en Polen doodt door hen uit te leveren aan de Pruisen en de Duitsers; wij zijn verontwaardigd om de ontberingen waaraan onze miserabele militairen in Polen worden onderworpen, ze worden verblind in hun intoxicatie en ze zijn altijd onder het bevel van deze zelfde Duitsers, hun leiders

Wij komen om uw benarde toestand te delen; om met u in naam van onze en uw heilige vrijheid te vechten, of sterven met u in het proberen. En indien nodig, wij zullen graag ons leven geven, omdat in het sterven wij ons ervan bewust zijn dat het idee van vrijheid nooit met ons kan sterven en dat spoedig een geëmancipeerd Polen broederlijk zijn bevrijde hand naar Rusland zal uitsteken.