Friedrich Engels

Engels aan Marx in Brussel (Fragment)


Eerste publicatie: Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels Und Karl Marx 1844 bis 1883. Herausgegeben Von A. Bebel und Ed. Bernstein, Erster Bd., Stutgart 1913, blz. 84.
Originele transcriptie naar HTML: Linkse Socialistische Partij
Deze versie: Marxists Internet Archive, november 2003, verzorgd door Maarten Vanheuverswyn


Dinsdagavond

Laat je gedachten toch maar eens gaan over de geloofsbelijdenis. Ik geloof, dat we er beter aan doen de catechismusvorm weg te laten en het ding Communistisch Manifest te noemen. Omdat er meer of minder geschiedenis in verteld moet worden, past de vorm, die we tot nog toe hadden, helemaal niet. Ik breng wat ik gemaakt heb (*) van hier mee, het is simpel vertellend, maar miserabel geredigeerd, in ontzettende haast. Ik begin met: Wat is het communisme? en dan meteen het proletariaat - ontstaansgeschiedenis, verschil met vroegere arbeiders, ontwikkeling van de tegenstelling tussen het proletariaat en de bourgeoisie, crises, gevolgtrekkingen. Daar tussendoor allerlei bijzaken en tenslotte de partijpolitiek van de communisten, voorzover die in de openbaarheid behoort te worden gebracht. Wat ik hier heb is nog niet geheel ter bevestiging ingediend, maar ik heb het idee, dat ik het, op een paar heel kleine kleinigheden na, zo kan doorzetten, dat er althans niets tegen onze opvattingen in staat.


(*) Engels bedoelt hier de door hem opgestelde, na uitvoerige discussie in de Parijse gemeente over de Geloofsbelijdenis tot stand gekomen Beginselen van het communisme.