Roestam Effendi

Vijf minuten speech van Roestam Effendi


Uitgesproken: 1937
Bron: Grammofoonplaat 1937
Transcriptie: Fred de Kok voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
HTML: Paul Benschop
Contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive


Verwant:
Waarom Indonesiërs in de Kamer?

Transcript van de digitaal gerestaureerde beschadigde plaatregistratie uit maart 1937. De restauratie was noodzakelijk om de speech beter verstaanbaar te krijgen — Voetnoten en tekst tussen haakjes van Fred de Kok en behoren tot het artikel Geluidsregistraties ten behoeve van Tweede Kamerverkiezingen 1937

KANT 1:
Burgers en Burgeressen van Nederland,
In het Verre Oosten, om de Stille Oceaan pakken dreigende oorlogswolken zich samen. De komende strijd tussen de politiek van behoud en die van agressie van het militairistische Japan, tekent zich duidelijk af.
De rand van deze wereldzee strekte Indonesië uit.
Dit aan petroleum en rubber rijke Indonesië wekt reeds lang de roofzuchtige begeerte der fascistische staten, die nu om nieuwe koloniën schreeuwen.
Het Japanse fascistische monster bouwt zijn strategische steunpunten tot vlakbij Nieuw Guinea, dat tot Nederland behoort. Het militaristische Japan maakt zich gereed om Indonesië te bespringen, omdat dit land hem aan de nodige petroleum en andere grondstoffen kan helpen voor de verwezenlijking van zijn verder(e) oorlogszuchtige bedoelingen.
In dit veroveringsstreven wordt Japan krachtig door Hitler-Duitsland ondersteund. Hebt Gij niet gehoord van een Japans-Duits verdrag om de Nederlandse koloniën te verdelen?!

Hier in Europa bedreigt het Hitlerfascisme de onafhankelijkheid van Nederland. In (het) Oosten bedreigt het mét het militaristische Japan de veiligheid van Indonesia, waarmede dus ook Nederland in het conflict wordt betrokken.
Tegenover dit fascistisch gevaar staat het weerloze Indonesische volk.

Het is weerloos gemaakt door een verkeerde koloniale politiek van de Nederlandse regering, in het bijzonder van het Kabinet Colijn. De aanpassingspolitiek heeft permanente honger in Indonesia gebracht. De ellende en het geleden leed in de dessa’s tart ieders fantasie.

Burgers van Nederland,
Dit hóeft niet zo te zijn! Want Indonesia is een rijk en vruchtbaar land. Zelfs in de Crisisjaren leverde het nog altijd meer dan 300 miljoen ‘s jaars aan de Nederlandse bankkapitalisten.
Het bruine volk moet ook in staat worden gesteld mede te profiteren van de rijkdommen van zijn eigen land. Daarom moeten wij een andere koers slaan in onze koloniale politiek.
De aanpassingspolitiek van de ijzeren vuist is funest en gevaarlijk. Het drijft de nationalistische leiders in de armen van Japan. Het geeft voedsel aan de Bruine en Gele fascistische demagogie. Ze vergroot de kloof tussen het democratische Nederland en het Indonesische volk.

KANT 2:
Japan zegt: ‘Azië voor de Aziaten!” Het bedoelt: Heel Azië moet onder het Japans militair dictatuur treden.
Nu (heeft) de pion [1] van het Hitler-Duitsland verkondigt een Derde Imperium met Indië te willen vestigen. Maar hij verzwijgt listiglijk, dat dit een onderdeel moet zijn van het Oost-Germaanse Rijk van Hitler.

Het Indonesische volk wenst noch onder de Bruine Adelaar van een Hitler, noch onder de Gele Draak van een Mikado te komen.
Het wenst met het democratische Nederland gezamenlijk het internationale fascisme te bestrijden.
Daarom vraagt het, in dit kritieke moment, om in de gelegenheid te worden gesteld om zich weerbaar te maken. Het vraagt van Nederland meerdere democratische rechten en gelijkstelling van alle bevolkingsgroepen [2] in Indonesia. Het vraagt van ons allen binnen het Rijksverband meerdere zelfstandigheid en regelen en bepalingen van de eigen Indische aangelegenheden. Dit is de eis op het ogenblik van alle groepen en klassen in Indonesia.

De CPN ondersteunt kráchtig deze eisen. Daar wij weten dat ze ook door alle democratische elementen in Nederland billijk en rechtvaardig worden geacht. Omdat zij de voorwaarden scheppen beide delen van het Rijk krachtiger te mogen maken tegen de aanvalspogingen van de fascistische belagers. Het is van groot belang voor de goede verhouding tussen Nederland en Indonesië.
Nú en in de toekomst.

Burgers van Nederland,
Elk reactionair kabinet dat alleen aan de belangen van het grootkapitaal denkt en niet aan die van het volk, zal geen democratie aan Indonesia willen toekennen. Daarom mag na de verkiezing geen reactionaire regering terugkomen, maar een democratische regering die een open oog heeft voor de volksbelangen hier en in Indonesia, voor het welzijn van beide Rijksdelen. Een regering dus, die bereid zal zijn krachtig en consequent op te komen tegen het Bruine en Gele fascisme in zijn verschillende gedaanten.

Kameraden, Burgers van Nederland,
Het miljoenenvolk Indonesia doet een hartstochtelijk beroep op U. Het ziet met verlangen de uitslag van de verkiezing tegemoet. Vergeet niet, dat ook Gij verantwoordelijk zijt voor de regeringspolitiek Indonesia. Laat uw stem kráchtig horen!
Aleen de CPN brengt in Indonesia, míj, Roestam Effendi als kandidaat.
Toon uw solidariteit met het onderdrukte bruine volk en stém op de lijst van de CPN.

Ik dank U!!

_______________
[1] Bedoeld wordt Anton Adriaan Mussert, die deze verkiezingen inging met de leus: 'Liever Mussert dan Moskou'. De NSB won slechts vier zetels in de Tweede en twee zetels in de Eerste Kamer. Mussert bezette geen van deze zetels, FdK.
[2] In Nederlands-Indië werden vijf bevolkingsgroepen hiėrarchisch onderscheiden: Bovenaan de Hollanders, dan de ‘blanke’ Europeanen en Amerikanen, dan de Arabieren en de ‘Indo’s’, vervolgens de Chinezen en onderaan de ‘Inlanders’, de eigenlijke Indonesiërs, FdK.


Zoek knop