MIA : Marxistisch auteur : Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg

Geboren in een Pools-joods middenklasse gezin. Marxistische politica, met revolutionaire activiteiten, waardoor zij naar Zwitserland moet vluchten. Daar komt zij in contact met Russische marxisten. In 1898 gaat zij in Duitsland wonen en is actief in de Duitse sociaaldemocratie, ze wordt een van de leiders van de linkervleugel. Aan de Russische revolutie van 1905 neemt ze deel in het Russische gedeelte van Polen. Fel gekant tegen de aankomende wereldoorlog probeert zij de Duitse sociaaldemocratie te overtuigen. Wat niet lukt, en samen met Karl Liebknecht wordt de Spartacusbond opgericht, de latere Duitse Communistische Partij. Ook in Duitsland ontbrand de revolutie, de Spartacusopstand. Als reactie op die opstand ontstaan er zgn. ‘Vrijkorpsen’, deze knokploegen nemen haar, Liebknecht en vele andere spartakisten gevangen. Zij worden vermoord. Rosa Luxemburg ging o.a. in debat met Bernstein, Kautsky en Lenin. Zij was niet tegen reformistische eisen (Bernstein), maar niet als een doel op zich. Daarom zag zij het belang van massastakingen, tegen Kautsky in. Al steunde zij de Russische revolutie, zij was kritisch aangaande de rol van de partij in het democratie-vraagstuk.

 

Rosa Luxemburg

1871 – 1919

“Revolutie is iets anders en iets meer dan bloedvergieten. In tegenstelling tot de politie-opvatting, die de revolutie enkel bekijkt vanuit het standpunt van de strijd en onlusten en opstootjes, t.t.z. van het standpunt van de ‘wanorde’, ziet het wetenschappelijke socialisme in de revolutie vooral een diepgaande innerlijke omwenteling van maatschappelijke klassenverhoudingen.”


Ter nagedachtenis aan Rosa Luxemburg en Leo Tyszka (Jogiches)


Werken:

De oorsprong van 1 mei, 1894

Stap voor stap, 1897

Mogen socialisten deelnemen aan een burgerlijke regering?, 1899

Sociale hervorming of revolutie, 1900 –   Belangrijk werk  

Antiklerikalisme en socialisme, 1902 –   Belangrijk werk  

Het Belgische experiment, 1902

De algemene werkstaking, 1902

Organisatie vraagstukken van de Russische sociaaldemocratie, 1904 –   Belangrijk werk  

Sociaaldemocratie en parlementarisme, 1904

Brieven 1904-1917, 1904

De Kerk en het socialisme, 1905 –   Belangrijk werk  

Massastaking, partij en vakbonden, 1906 –   Belangrijk werk      [ Als EPUB ]   

Inleiding in de Staathuishoudkunde, 1909 - 1910 –   Belangrijk werk  

Kiesrecht voor vrouwen en klassenstrijd, 1912

Uit: De accumulatie van het kapitaal, 1912 –   Belangrijk werk  

De crisis der sociaaldemocratie, de zgn. Junius brochure, 1915 –   Belangrijk werk  

Orde heerst in Berlijn - Pamfletten en artikelen, 1916-19

De socialisatie van de maatschappij, 1918

Ons program, 1918

De Russische Revolutie, 1918 –   Belangrijk werk  

 

 

Iets over het ontstaan van de “Gedenksteen voor Rosa”


Zoek knop