Australia | France | Rossiya | USA 1 | USA 2 | USA 3 | USA 4
All material within these Archives, unless noted otherwise, is public domain. MIA-created material is protected by the Creative Commons License.
Permissions for Images on this site explained here


Pre tvorbu slovenskej sekcie Marxistického internetového archivu kúpime kompletné slovenské vydanie spisov V.I. Lenina, K. Marxa a F. Engelsa resp. iných nežijúcich marxistických autorov.

Proletári všetkých krajín, spojte sa!