Oordeel zelf !


Kritisch zijn, kritisch blijven

Fake news, meningen allerlei op (a)sociale netwerksites, systeemvriendelijke media...

De artikelen hier, die bevatten o.a. redeneringen. Een redenering kan men beoordelen. Men kan de kwaliteit van het beweerde nagaan.

Hou het onderstaande in gedachten en u kan zelf een eerste oordeel vellen over een tekst die u leest.

Om de kwaliteit van een tekst te beoordelen:
- Kijk naar de kwaliteit van de bron;
- Is de redenering correct? De conclusie moet coherent zijn met de redenering;
- Kan de redenering gecontroleerd worden op geldigheid van de bewijzen/feiten?
- Is de redenering voldoende objectief, zijn er belangen in het spel die de conclusie/analyse beïnvloeden?
- Let op voor drogredenen, zij zijn soms goed verborgen.

 

↪   Wikipedia-pagina over de drogreden

↪     Het concrete en het abstracte, kentheorie bij Marx en Engels

↪       Is er een “links” denken?

Voer kritiek niet zomaar af