Wat is links?

Men moet onderscheiden naar de middelen die aangewend worden om een doel te bereiken en onderscheiden aangaande de doelen zelf.
Zo kan men links zijn maar rechtse methoden toepassen.

Fundamenteel zijn de maatschappelijke opties.
Men is links (of rechts) ten opzichte van iets. Zo zijn er links-liberalen en rechts liberalen, linkse groenen en rechtse groenen.

Links stelt fundamenteel het probleem van de verdeling van de meerwaarde en bedenkt strategieën en opties om de maatschappij zo te organiseren dat de geproduceerde meerwaarde aangewend wordt ten bate van geheel de maatschappij en niet ten bate van een bevoorrechte groep.
Daarom dat links aandacht heeft voor de productiewijze. Een linkse liberaal, of een rechtse, staat daar anders tegenover. Een links liberaal kan bijvoorbeeld kiezen voor gratis onderwijs, maar zal zelden of nooit de gevolgtrekking maken dat de ongelijkheid tussen mensen een sociaaleconomische grond heeft.

Coherentie, het verklaringsgehalte, van de theorie.
Men kan al spreken van links en rechts vóór de Franse Revolutie, vóór de kapitalistische productiewijze. Plato bijvoorbeeld was eerder rechts, Aristoteles meer links.
Een maatstaf om te bepalen wie of wat links of rechts is, is te kijken hoe een probleem verklaard wordt. Wie heeft een coherente en omvattende verklaring? Wie kan met die verklaring andere fenomenen het best verklaren?

Resumerend: links of rechts zijn, dat heeft te maken met gestelde handelingen, met gemaakte keuzen, met de coherentie van het denken achter die keuzen en handelingen.

Dus:
• de gedragswijze om een doel te verwezenlijken;
• de houding tegenover de verdeling van het maatschappelijk meerproduct;
• de coherentie van de achterliggende theorie.

MWBAV