Rudolf Boehm
Kritiek der grondslagen van onze tijd


De fundamentele werken waarop de onderhavige Kritiek der grondslagen van onze tijd betrekking heeft

Genesis – Het eerste boek Mozes
SalomonDe spreuken van Salomon
HesiodosWerken en dagen
HesiodosTheogonie
Lao-tseHet boek van de weg en van het wezen
AnaximanderFragment
De prediker Salomon
AristotelesNikomachische ethica
AristotelesMetafysica
PaulusBrief aan de Romeinen
PaulusEerste brief aan de Korintiërs
MattheusEvangelie
JohannesEvangelie
Thomas van AquinoSumma Theologiae
DescartesMeditationes de Prima Philosophia
PascalApologie de la Religion chrétienne
SpinozaEthica
LockeAn Essay Concerning Humane Understanding
KantKritik der reinen Vernunft
KantProlegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik
KantKritik der praktischen Vernunft
FichteDer geschlossene Handelsstaat
FichteBericht über den Begriff der Wissenschaftslehre und die bisherigen Schicksale derselben
Marx-EngelsDie deutsche Ideologie
MarxDas Kapital. Kritik der politischen ökonomie
NietzscheZur Genealogie der Moral
NietzscheGötzendämmerung
HusserlDie Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie
ParkinsonParkinson’s Law or the Pursuit of Progress
ParkinsonIn-Laws and Outlaws
BoorstinThe Image or What Happened to the American Dream