Jasper Schaaf
Karl Marx, Bekend en onbekend
Schrijfdata


BIJLAGE
Schrijfdata van de in de bundel opgenomen teksten


1 — Een rondschrijven tegen Hermann Kriege, 16 september 1996.
2 — De vakbeweging als bewustwording van de arbeidersklasse, 19 november 1996.
3 — Marx’ ‘Zur Kritik der Dinge in Amerika’, 27 juli 1987. Verder bewerking van deze tekst op 15 februari 1997, vooral met betrekking tot de veranderde situatie in Zuid-Afrika.
4 — De balans van Friedrich Engels, 25 april 1997.
5 — Het kloppend hart van het marxisme, 6 juni 1997; aangepast oktober 1999.
6 — Vrijheid als rode draad, 20 augustus 1997.
7 — Bijna honderdvijftig, 12 december 1997.
8 — Marx als erkend grondvester, 12 december 1997.
9-12 — Dialectiek, natuur en geschiedenis, 3 februari 1998.
13 — ‘Het communistisch manifest’ – Een schat aan inzichten, 4 april / 6 september 1998.
14 — Lenin: Liever minder, maar beter! 14 oktober 1998.
15 — De Nederlandse Marx, 19 oktober 1998.
16 — De nuttige politieke omweg (zoals Marx die ziet in 1853), 24 april 1999.
17 — Een oude kwestie; Marx, Lenin, Luxemburg en honderd jaar later, 1 mei 1999.
18 — De kracht van de herhaling. Een aantekening bij een terloopse opmerking van Lenin, 1 mei 1999.
19 — Joseph Dietzgen, 17 juni 1993 / 1 mei 1999.
20 — Lenins ‘Volksvrienden’, 29 juni 1994.
21 — Loon, prijs en winst, 12 juli 1999.
22 — Marx’ meerwaardetheorie, 13 juli 1999.
23 — Kennis als product en de tendentiële daling van de winstvoet, 14 juli 1999.
24 — Engels’ historisch materialisme en de getrokken rechte loop van het geweer, 16 juli 1999.
25 — Twintig overwegingen bij Marx’ elfde Feuerbachthese, 16 juli 1999.
26 — Nawoord. Handelen nu en socialisme als hoopvol revolutionair vooruitzicht; een hypothese, 19 december 1999.