Karl Liebknecht

Vårt neste mål (1918)


Flygeblad fra Internasjonal Gruppe (Spartakus), 8./9. november 1918. Oversatt av Frans-Arne Stylegar.


Arbeidere og soldater!

Nå er deres tid kommet. Nå må dere etter lange kjedelige og stille dager skride til handling. Det er ikke å gå for langt å si følgende: I denne stund hviler verdens øyne på dere og dere holder verdens skjebne i deres hender.

Arbeidere og soldater! Nå, da handlingens time er kommet, er det ingen vei tilbake. De samme "sosialistene" som i fire år har drevet hallikvirksomhet for regjeringen, som i de seneste ukene har beroliget dere med sitt snakk om "folkets regjering", med parlamentarisk spill og annet skrammel, de setter nå alt inn på å svekke kampen deres og avlede bevegelsen.

Arbeidere og soldater! Det kameratene deres i Kiel, Hamburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Flensburg, Hannover, Magdeburg, Braunschweig, München og Stuttgart har klart, må dere også klare. Om deres brødre skal lykkes, om hele verdens proletariat skal lykkes, avhenger nå av resultatet av kampen deres.

Soldater! Gjør som deres kamerater i marinen, forén dere med deres brødre i kjeledress. Ikke la dere bruke mot deres egne brødre, ikke gjør som offiserene sier, skyt ikke på frihetskjemperne.

Arbeidere og soldater! Målet for kampen må nå være:

1. Alle sivile og militære fanger må settes fri.

2. Alle enkeltstater må oppheves og alle dynastier fjernes.

3. Valg av arbeider- og soldatråd, valg av delegerte på alle fabrikker og i alle militæravdelinger.

4. Det må straks opprettes forbindelser med de øvrige tyske arbeider- og soldatråd.

5. En ny regjering på utgå fra arbeider- og soldatrådene.

6. Det må umiddelbart opprettes forbindelser med det internasjonale proletariatet, spesielt med den russiske arbeiderrepublikken.

Arbeidere og soldater! Bevis nå er dere sterke, vis at dere er kloke og vet å bruke den makten dere har.

Leve den sosialistiske republikken!

Leve Internasjonalen!

Internasjonal Gruppe (Spartakus)

Karl Liebknecht, Ernst Meyer


Sist oppdatert 29. desember 2007