Karol Marks

Praca najemna i kapitałNapisane: grudzień 1847
Po raz pierwszy opublikowane: w «Neue Rheinische Zeitung» w numerach z dn. 5—8 i 11 kwietnia 1849 r.
Źródło: Karol Marks, Fryderyk Engles, dzieła wybrane, tom pierwszy str. 66-96, wydanie pierwsze, Książka i Wiedza, Warszawa 1960 rok
Transkrypcja/Adaptacja/Korekta: Wojciech Figiel, styczeń 2005

Wykłady wygłoszone przez K.Marksa między 14 i 30 grudnia 1847 r. Wydane jako oddzielna broszura z przedmową i pod redakcją F. Engelsa w Berlinie w 1891 r. Drukowane według tekstu broszury. Przekład z języka niemieckiego.


SPIS TREŚCI

Wstęp F. Engelsa (1891)

Praca najemna i kapitał

    I

    II

    III

    IV

    V


Powrót do spisu prac Marksa i Engelsa

Powrót do strony głównej Polskiej Sekcji MIA