Polska sekcja MIA: Marks i Engels

Polska sekcja MIA przedstawia:

Karol Marks i Fryderyk Engels

M = napisane przez Marksa; E = napisane przez Engelsa


Spis dostępnych prac:

1843 Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa (M)
jesień 1843 W kwestii żydowskiej (M)
1844 Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa - wstęp (M)
1844 Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne (M)
wiosna 1845 Tezy o Feuerbachu (M)
9 stycznia 1848 Mowa o zagadnieniu wolnego handlu
22 lutego 1848 Dwa przemówienia w sprawie polskiej  (M/E)
11 grudnia 1948 Burżuazja i kontrrewolucja (M)
grudzień 1847 Praca najemna i kapitał
1848 Manifest Partii Komunistycznej (M/E)
1850 Walki klasowe we Francji (M)
1856 Przemówienie wygłoszone na obchodzie rocznicy gazety „The People’s Paper” (M)
styczeń 1859 Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej - przedmowa (M)
1864 Inauguracyjny manifest Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników (M)
1865 Płaca, cena i zysk (M)
1867 Kapitał - tom I (M)
1871 Wojna domowa we Francji (M)
styczeń-luty 1873 O zasadzie autorytetu (E)
24 marca 1875 W obronie Polski (M/E)
1875 Krytyka programu gotajskiego (M)
1876 Anty Dühring (E)
1880 Rozwój socjalizmu od utopii do nauki (E)
1883 Dialektyka przyrody (E)
1884 Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa (E)
1886 Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej (E)

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2021