Karol Marks

Krytyka Programu Gotajskiego


Napisane: w kwietniu i na początku maja 1875 r.
Źródło: Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, tom 19
Wydawca: Książka i Wiedza 1972
Po raz pierwszy opublikowane: ,,Die Neue Zeit" nr 18 (rocznik IX, tom l, 1890-1891)
Wersja elektroniczna: Polska Sekcja MIA - lipiec 2003


List Engelsa do Augusta Bebla, 18 - 28 marca 1875

Fryderyk Engels - Przedmowa do "Krytyki Programu Gotajskiego"

List Marksa do Wilhelma Brackego, 5 maja 1875

Karol Marks - Uwagi na marginesie programu niemieckiej partii robotniczej

List Engelsa do Karola Kautskiego, 23 lutego 1891


[Powrót na stronę główną] [Powrót do spisu prac Marksa i Engelsa]