Fryderyk Engels

Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa

W związku z badaniami Lewisa H. Morgana 27


Tytuł oryginału:Der Unsprung der Faimilie, des Privateigenthums und des Staats Im Anschluss an Lewis H. Morgans Forschungen
Napisane: w okresie od końca marca do 26 maja 1884
Źródło: Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, tom 21
Wydawca: Książka i Wiedza 1969
Po raz pierwszy opublikowane w języku polskim: Paryż 1885, tłumaczenie J.F. Wolski (L. Krzywicki)
Wersja elektroniczna: czerwiec-lipiec 2002


SPIS TREŚCI

Przedmowa do pierwszego wydania z 1884

I. Przedhistoryczne stopnie kultury

1. Dzikość

2. Barbarzyństwo

II. Rodzina

III. Ród irokeski

IV. Ród grecki

V. Powstanie państwa ateńskiego

VI. Ród i państwo w Rzymie

VII. Ród u Celtów i Germanów

VIII. Tworzenie się państwa u Germanów

IX. Barbarzyństwo i cywilizacja

Przypisy


[Powrót do spisu prac Marksa i Engelsa]

[Powrót na stronę główną}