Fryderyk Engels

("Anty Dühring")1

Przewrót w nauce dokonany przez pana Eugeniusza Dühringa


Tytuł oryginału: Herrn Eugen Dührings Umwalzung der Wissenschaft ("Anti-Dühring")
Napisane: w latach 1876-1878 (wrzesień 1876 - czerwiec 1878)
Źródło: Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, tom 20
Wydawca: Książka i Wiedza 1969
Po raz pierwszy opublikowane w języku polskim: część (pierwszą) po raz pierwszy w roku 1906, całość - w roku 1948
Wersja elektroniczna: Polska Sekcja MIA wrzesień-listopad 2002


SPIS TREŚCI

"ANTY-DÜHRING"

Przedmowy

Przedmowa do pierwszego wydania

Przedmowa do drugiego wydania

Przedmowa do trzeciego wydania

Wstęp

I. Uwagi ogólne

II. Co pan Dühring obiecuje

Dział pierwszy. Filozofia

III. Podział. Aprioryzm

IV. Schematyka świata

V. Filozofia przyrody. Czas i przestrzeń

VI. Filozofia przyrody. Kosmogonia, fizyka, chemia

VII. Filozofia przyrody. Świat organiczny

VIII. Filozofia przyrody. Świat organiczny (Dokończenie)

IX. Moralność i prawo. Wieczne prawdy

X. Moralność i prawo. Równość

XI. Moralność i prawo. Wolność i konieczność

XII. Dialektyka. Ilość i jakość

XIII. Dialektyka. Negacja negacji

XIV. Zakończenie

Dział drugi. Ekonomia polityczna

I. Przedmiot i metoda

II. Teoria przemocy

III. Teoria przemocy (Ciąg dalszy)

IV. Teoria przemocy (Dokończenie)

V. Teoria wartości

VI. Praca prosta i złożona

VII. Kapitał i wartość dodatkowa

VIII. Kapitał i wartość dodatkowa (Dokończenie)

IX. Naturalne prawa gospodarki. Renta gruntowa

X. Z "Krytycznej historii"

Dział trzeci. Socjalizm

I. Uwagi historyczne

II. Zagadnienia teoretyczne

III. Produkcja

IV. Podział

V. Państwo, rodzina, wychowanie

ZAŁĄCZNIKI DO "ANTY-DÜHRINGA"

Prace przygotowawcze do "Anty-Dühringa"

Cześć pierwsza

Cześć druga

Taktyka piechoty jako konsekwencja przyczyn materialnych. 1700-1870

Uzupełnienia i zmiany dokonane przez Engelsa w części tekstu "Anty-Duhringa" wydanej osobno jako broszura "Rozwój socjalizmu od utopii do nauki"

Przypisy


[Powrót na stronę główną] [Powrót do spisu prac Marksa i Engelsa]