Paul Lafargue

Proprietatea
Origine şi evoluţie


 

Publicat: 1890
Sursa: La propriété - origine et évolution, pdf
Traducere: Alexander Tendler, mai-noiembrie 2009
Editare HTML: Liviu Iacob

 


Cuprins

  Capitolul I: Formele proprietăţii contemporane

       I. — Clasificarea formelor de proprietate

       II. — Proprietate de însuşire individuală

       III. — Proprietate-instrument de muncă

       IV. — Proprietate-capital

       V. — Metodă

 

  Capitolul II: Comunismul primitiv

       I. — Originea proprietăţii individuale

       II. — Comunismul de gintă

       III. — Locuinţe şi mese comune

       IV. —  Obiceiuri comuniste

       V. — Proprietatea comună a pămîntului

       VI. — Originea diviziunii muncii 

       VII. — Munca în comun a pămîntului

       VIII. — Proprietatea comună a bunurilor mobiliare

 

  Capitolul III: Colectivismul cosangvin

       I. — Fracţionarea gintei în familii matriarhale şi patriarhale

       II. — Proprietatea colectivă consangvină

       III. — Originea proprietăţii individuale a pămîntului

       IV. — Originea Justiţiei şi a Furtului

       V. — Caracteristicile proprietăţii colective

       VI. — Comunităţile ţărăneşti

       VII. — Fracţionarea proprietăţii colective

 

  Capitolul IV: Proprietatea feudală

       I. Organizarea feudală

       II. Originile proprietăţii feudale

       III. Originea proprietăţii ecleziastice

       IV. Caracterul servituţilor feudale

       V. Modalităţile de mărire a proprietăţii feudale

       VI. Servituţile proprietăţii feudale

       VII. Legenda revoluţiei din 1789

 

  Capitolul V: Proprietatea burgheză

       I. Originea comerţului

       II. Mica industrie individualistă şi micul comerţ individualist

       III. Manufactura

       IV. Agricultura capitalistă

       V. Industria capitalistă şi comerţul capitalist

       VI. Finanţa capitalistă

       VII. Colectivismul capitalist

       VIII. Revenirea comunismului