Paul Lafargue

Proprietatea
Origine şi evoluţie


 

Publicat: 1890
Sursa: La propriété - origine et évolution, pdf
Traducere: Alexander Tendler, mai-noiembrie 2009
Editare HTML: Liviu Iacob

 


Cuprins

  Capitolul I: Formele proprietăţii contemporane

       I. — Clasificarea formelor de proprietate

       II. — Proprietate de însuşire individuală

       III. — Proprietate-instrument de muncă

       IV. — Proprietate-capital

       V. — Metodă

 

  Capitolul II: Comunismul primitiv

       I. — Originea proprietăţii individuale

       II. — Comunismul de gintă

       III. — Locuinţe şi mese comune

       IV. —  Obiceiuri comuniste

       V. — Proprietatea comună a pămîntului

       VI. — Originea diviziunii muncii 

       VII. — Munca în comun a pămîntului

       VIII. — Proprietatea comună a bunurilor mobiliare

 

  Capitolul III: Colectivismul cosangvin

       I. — Fracţionarea gintei în familii matriarhale şi patriarhale

       II. — Proprietatea colectivă consangvină

       III. — Originea proprietăţii individuale a pămîntului

       IV. — Originea Justiţiei şi a Furtului

       V. — Caracteristicile proprietăţii colective

       VI. — Comunităţile ţărăneşti

       VII. — Fracţionarea proprietăţii colective

 

  Capitolul IV: Proprietatea feudală

       I. — Organizarea feudală

       II. — Originile proprietăţii feudale

       III. — Originea proprietăţii ecleziastice

       IV. — Caracterul servituţilor feudale

       V. — Modalităţile de mărire a proprietăţii feudale

       VI. — Servituţile proprietăţii feudale

       VII. — Legenda revoluţiei din 1789

 

  Capitolul V: Proprietatea burgheză

       I. — Originea comerţului

       II. — Mica industrie individualistă şi micul comerţ individualist

       III. — Manufactura

       IV. — Agricultura capitalistă

       V. — Industria capitalistă şi comerţul capitalist

       VI. — Finanţa capitalistă

       VII. — Colectivismul capitalist

       VIII. — Revenirea comunismului