Scrisori din depărtare

Ciorna celei de-a cincea „Scrisori din depărtare“ 35

Nu se poate să mergem în alegerile pentru Adunarea constituantă cu vechiul program. El trebuie modificat:

1) să se adauge completarea cu privire la imperialism ca ultim stadiu al capitalismului

2) cu privire la războiul imperialist, la războaiele imperialiste şi la „apărarea patriei“

+ 2 bis: cu privire la lupta şi la sciziunea cu social-şoviniştii

3) să se adauge o completare cu privire la statul care ne trebuie şi la dispariţia treptată a statului.

4) De modificat
ultimele două alineate dinainte de programul politic (împotriva monarhiei, în general, şi a măsurilor pentru restaurarea ei)

5) să se adauge la § 3 al părţii politice:
nici un fel de funcţionari numiţi de sus
(cf. Engels în critica programului din 1891 36)

+ salariul tuturor funcţionarilor de stat: nu mai mare decît un salariu de muncitor

+ dreptul de a revoca în orice moment pe toţi deputaţii şi funcţionarii de stat

+ 5 bis) să se corecteze § 9 cu privire la autodeterminare

+ caracterul internaţional al revoluţiei socialiste pe larg,

6) să se modifice în mare măsură programul-minimum şi să fie majorate revendicările.

7) În programul agrar:

(α) naţionalizare în loc de municipalizare (voi trimite la Petersburg manuscrisul meu cu privire la aceasta, lucrarea fiind arsă în 1909 37)

(β) gospodării model pe marile moşii.

8) „Obligativitatea generală a muncii“ (Zivildienstpflicht)

9) să se renunţe la sprijinirea „oricărei“ mişcări „opoziţioniste“ (sprijinirea mişcării revoluţionare este altceva).

10) Să se schimbe denumirea, întrucît

(α) nu este justă

(β) este compromisă de social-şovinişti

(γ) derutează poporul în alegeri, deoarece s.-d. = Ciheidze, Potresov & Co.

Aceasta e o ciornă a „scrisorii nr. 5“. Restituiţi-o imediat.

Nu aveţi notiţe şi însemnări cu privire la modificarea părţii practice a programului-minimum? ((Vă amintiţi că în repetate rînduri am vorbit despre acest lucru?))

Trebuie să ne apucăm imediat de această treabă.

 

 


 

Scris între 7 şi 12 (20 şi 25) martie 1917

Publicat pentru prima oară în 1959 în „Culegeri din Lenin“, vol. XXXVI

Se tipăreşte după manuscris

 


 

35. Ciorna celei de-a cincea „Scrisori din depărtare“ este consacrată problemei modificării programului partidului. V. I. Lenin intenţiona la început să consacre acestei teme scrisoarea a patra, iar apoi scrisoarea a cincea. Cu toate acestea, atît în scrisoarea a patra, cît şi în scrisoarea a cincea, neterminată, sînt tratate alte teme. Manuscrisul planului inclus în ediţia de faţă arată că Lenin l-a completat ulterior cu noi puncte (2 bis şi 5 bis şi punctele însemnate cu semnul +).

Planul i-a servit lui Lenin ca bază de lucru la elaborarea programului partidului, cînd s-a întors în Rusia (vezi Opere, vol. 24, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 457—461, 464—477).

Potrivit mărturiei lui V. A. Karpinski, însemnarea de pe marginea schiţei era adresată acestuia.

36. Vezi F. Engels. „Observaţii critice pe marginea proiectului de program social-democrat din 1891“ („Die Neue Zeit“, Jg. XX, 1901, B. II, H. 1).

37. Este vorba de lucrarea lui Lenin „Programul agrar al social-democraţiei în prima revoluţie rusă din 1905—1907“, scrisă la sfîrşitul anului 1907 (vezi Opere complete, vol. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 199—419), care a fost arsă de cenzura ţaristă. Cartea a fost tipărită la Petersburg în 1908, dar a fost confiscată de poliţie chiar din tipografie şi apoi distrusă, salvîndu-se doar un singur exemplar. În 1917 a văzut pentru prima oară lumina tiparului.