V. I. Lenin

Scrisori din depărtareScris: martie-aprilie 1917
Sursa: V. I. Lenin, Opere complete, ediția a doua, vol. 31, Editura Politică, Bucureşti, 1964, p. 9-60
Transcriere: Levos, 2021


 

Scrisoarea întîi. Prima etapă a primei revoluţii

Scrisoarea a doua. Noul guvern şi proletariatul

Scrisoarea a treia. Despre miliţia proletară

Scrisoarea a patra. Cum să dobîndim pacea?

Scrisoarea a cincea. Sarcinile orînduirii proletare revoluţionare de stat

Ciorna celei de-a cincea „Scrisori din depărtare“

 


 

Scrisori din depărtare“ — primele patru au fost scrise de Lenin între 7 și 12 (20 si 25) martie; scrisoarea a cincea, neterminată, a fost începuta la 26 martie (8 aprilie) 1917, în ajunul plecării sale din Elveţia spre Rusia.

De îndată ce s-au primit telegrame care confirmau că în Rusia au avut loc evenimente revoluţionare, precum şi componenţa guvernului provizoriu burghez şi a Comitetului executiv al Sovietului de deputaţi ai muncitorilor şi soldaţilor din Petrograd, Lenin a început să lucreze pentru „Pravda“, acordînd o deosebită importanță muncii de lămurire și de organizare prin intermediul presei. „Acum principalul este presa“, scria el la 3 (16) martie Aleksandrei Kollontai (Opere, vol. 35, Bucureşti, E.S.P.L.P. 1958, p. 273); „acum nu voi pleca nici ca să ţin referatul şi nici la miting, deoarece trebuie să scriu zilnic la Petrograd pentru «Pravda»“, i-a răspuns el la 8 (21) martie lui V. A. Karpinski care-l invita să vină la Geneva pentru a ţine un referat despre sarcinile partidului în revoluţie în faţa emigranţilor ruşi şi a socialiştilor din Elveţia (vezi „Culegeri din Lenin“, vol. XIII, p. 256).

La 9 (22) martie, primele două „Scrisori din depărtare“ au fost trimise Aleksandrei Kollontai la Cristiania pentru a fi expediate mai departe la Petrograd; la 17 (30) martie, Lenin l-a întrebat pe I. S. Ganeţki dacă primele patru scrisori pentru „Pravda“ au ajuns la Petrograd, promiţînd că, în cazul cînd s-au pierdut, să trimită copii. Scrisorile le-a adus la Petrograd A. M. Kollontai şi le-a predat redacţiei ziarului „Pravda“ la 19 martie (1 aprilie).

Prima scrisoare a fost publicată în nr. 14 şi 15 ale ziarului „Pravda“ din 21 si 22 martie (3 si 4 aprilie) 1917, mult prescurtată și cu unele modificări făcute de redacție; din redacţia „Pravdei“ făceau parte, începînd de la jumătatea lunii martie, L. B. Kamenev si I. V. Stalin. Scrisoarea a fost publicată pentru prima oară în întregime în 1949, în ediția a 4-a a Operelor lui V. I. Lenin, vol. 23, p. 291—301 (vezi Opere, vol. 23, Bucuresti, E.S.P.L.P. 1957, p. 297—308).

Scrisorile a doua, a treia şi a patra n-au fost publicate în 1917. Ideile cuprinse în scrisoarea a cincea, rămasă neterminată, au fost dezvoltate ulterior în lucrările „Scrisori cu privire la tactică“ şi „Sarcinile proletariatului în revoluţia noastră“.

Înainte de a pleca în Rusia, Lenin a luat măsuri pentru difuzarea primei şi celei de-a doua scrisori în rîndurile bolșevicilor care locuiau în Franța și Elveția. [Nota red.]