Vladimir Ilici Lenin
Lenin


Biografie
 Tabel cronologic
 Amintiri despre Lenin
 Amintiri despre V. I. Lenin
   Ilustraţii

 

 

Lucrări selectate

 1913

Trei izvoare și trei părţi constitutive ale marxismului

 1914

Karl Marx (Scurtă schiţă biografică și expunere a marxismului)

 1916

Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului

 1917

Despre sarcinile proletariatului în actuala revoluţie [Tezele din aprilie]

 1917

Statul și revoluţia

Opere alese

Opere complete

Vol. 1

Vol. 2

Vol. 3

Vol. 4

Vol. 5

Vol. 6

Vol. 7

Vol. 8

Vol. 9

Vol. 10

Vol. 11

Vol. 12

Vol. 13

Vol. 14

Vol. 15

Vol. 16

Vol. 17

Vol. 18

Vol. 19

Vol. 20

Vol. 21

Vol. 22

Vol. 23

Vol. 24

Vol. 25

Vol. 26

Vol. 27

Vol. 28

Vol. 29

Vol. 30

Vol. 31

Vol. 32

Vol. 33

Vol. 34

Vol. 35

Vol. 36

Vol. 37

Vol. 38

Vol. 39

Vol. 40

Vol. 41

Vol. 42

Vol. 43

Vol. 44

Vol. 45

Vol. 46

Vol. 47

Vol. 48

Vol. 49

Vol. 50

Vol. 51

Vol. 52

Vol. 53

Vol. 54

Vol. 55

 

 

Lista cronologică a lucrărilor

 1895

Friedrich Engels

 1901

Cu ce să începem?

 1901

Anarhism și socialism [pdf]

 1902

Ce-i de făcut? Problemele acute ale mișcării noastre

 1904

Un pas înainte, doi pași înapoi (Criza din partidul nostru) [pdf]

 1908

Marxism și revizionism [pdf]

 1908

Materialism și empiriocriticism [pdf]

 1913

Destinele istorice ale învățăturii lui Karl Marx

 1913

Trei izvoare și trei părţi constitutive ale marxismului

 1913

Note critice în problema națională [pdf]

 1914

Cum este disimulată încălcarea unității de cei ce vorbesc într-una despre unitate [pdf]

 1914

Despre dreptul națiunilor la autodeterminare [pdf]

 1914

Karl Marx (Scurtă schiţă biografică și expunere a marxismului)

 1915

În jurul lozincii Statelor Unite ale Europei [pdf]

 1916

Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului (Expunere populară)

 1916

Programul militar al revoluției proletare [pdf]

 1916

Caiete filozofice [pdf]

 1917

Scrisori din depărtare

 1917

Despre sarcinile proletariatului în actuala revoluţie [Tezele din aprilie]

 1917

Sarcinile proletariatului în revoluţia noastră

 1917

 1917

Statul și revoluţia. Învăţătura marxistă despre stat și sarcinile proletariatului în revoluţie

 1917

Învățămintele revoluției [pdf]

 1917

Catastrofa care ne amenință și cum trebuie să luptăm împotriva ei [pdf]

 1917

O problemă fundamentală a revoluției [pdf]

 1917

Bolșevicii trebuie să ia puterea

 1917

Marxismul și insurecția

 1917

Criza s-a maturizat [pdf]

 1917

Vor putea păstra bolșevicii puterea de stat ? [pdf]

 1917

Al doilea Congres general al sovietelor de deputați ai muncitorilor și soldaților din Rusia. 25-26 octombrie (7-8 noiembrie) 1917 [pdf]

 1918

Sarcinile imediate ale puterii sovietice [pdf]

 1918

Schiţa unui plan de lucrări tehnice-știinţifice

 1918

Scrisoare către muncitorii americani

 1918

Revoluţia proletară și renegatul Kautsky [pdf]

 1919

Primul Congres al Internaționalei Comuniste. 2-6 martie 1919 [pdf]

 1919

 1919

Marea iniţiativă (Despre eroismul muncitorilor în spatele frontului. Cu prilejul „subotnicelor comuniste“)

 1919

Economicul și politicul în epoca dictaturii proletariatului

 1920

 1920

 1920

„Stîngismul“ — boala copilăriei comunismului

 1920

Sarcinile uniunilor tineretului. (Cuvîntare rostită la cel de-al III-lea Congres general al Uniunii Tineretului Comunist din Rusia. 2 octombrie 1920)

 1920

Cuvîntare rostită la consfătuirea pe ţară a comitetelor pentru educaţie politică ale secţiilor guberniale și judeţene de învăţămînt. 3 noiembrie 1920

 1921

Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia 8-16 martie 1921 [pdf]

 1921

Despre impozitul în natură (Însemnătatea noii politici și condiţiile ei)

 1921

 1921

Congresul al III-lea al Internaționalei Comuniste. 22 iunie - 12 iulie 1921 [pdf]

 1921

Proiect de teze cu privire la rolul și la sarcinile sindicatelor în condițiile noii politici economice [pdf]

 1922

Despre însemnătatea materialismului militant [pdf]

 1922

Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. 27 martie - 2 aprilie 1922 [pdf]

 1922

Cu privire la constituirea U.R.S.S. Scrisoare către L. B. Kamenev pentru membrii Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia. 26 septembrie [pdf]

 1922

Congresul al IV-lea al Internaționalei comuniste. 5 noiembrie - 5 decembrie 1922 [pdf]

 1922

Cuvîntare rostită la ședința plenară a Sovietului din Moscova. 20 noiembrie 1922 [pdf]

 1922

Din ultimele scrisori și articole ale lui V. I. Lenin

 1923

Despre cooperaţie

   
 

Despre pace și război (culegere de citate) [pdf]

 


 

Alte link-uri:
The Lenin Internet Archive - Opere în limba engleză
Cross-Language section: Lenin - Opere în alte limbi