V. I. Lenin

„Stîngismul“ — boala copilăriei comunismului


 

Scris: aprilie-mai 1920
Publicat: iunie 1920
Sursa: V. I. Lenin, Opere alese, 1970, Editura Politică, p. 549-661
Transcriere: Liviu Iacob, martie 2019

 


Cuprins257

    I. În ce sens se poate vorbi despre însemnătatea internaţională a revoluţiei ruse ?

    II. Una din condiţiile principale ale succesului bolşevicilor

    III. Principalele etape ale istoriei bolşevismului 

    IV. În lupta împotriva căror duşmani din cadrul mişcării muncitoreşti a crescut, s-a întărit şi s-a călit bolşevismul ?

    V. Comunismul „de stînga“ în Germania. Conducători — partid — clasă — masă

    VI. Trebuie oare revoluţionarii să activeze în cadrul sindicatelor reacţionare ?

    VII. Trebuie să participăm la parlamentele burgheze ?

    VIII. Nici un fel de compromis ?

    IX. Comunismul „de stînga“ în Anglia

    X. Cîteva concluzii

    Adaos

 
 


 

257 Lucrarea „«Stîngismul» — boala copilăriei comunismului“ a fost scrisă de V. I. Lenin înainte de deschiderea Congresului al II-lea al Internaţionalei Comuniste şi distribuită tuturor delegaţilor la congres. Ea era menită să ajute tinerelor partide comuniste să găsească calea cea justă în lupta revoluţionară, să îndrepte greşelile săvîrşite de ele la început, să facă cunoscută comuniştilor din toate ţările bogata experienţă a bolşevicilor, strategia şi tactica lor, să înarmeze cu această experienţă partidele frăţeşti. Principalele teze şi concluzii care se desprind din lucrarea „«Stîngismul» — boala copilăriei comunismului“ au stat la baza hotărîrilor Congresului al II-lea al Internaţionalei Comuniste.

În Arhiva centrală de partid a Institutului de marxism-leninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. se păstrează manuscrisul lucrării „«Stîngismul» — boala copilăriei comunismului“ şi exemplarul bătut la maşină cu îndreptările redacţionale făcute de Lenin. În manuscris există un subtitlu : „(Încercare de discuţie populară despre strategia şi tactica marxistă)“ şi următoarea dedicaţie ironică făcută lui Lloyd George: „Dedic această broşură excelenţei sale mister Lloyd George, ca expresie a recunoştinţei mele pentru discursul rostit la 18 martie 1920, discurs aproape marxist şi, în orice caz, extrem de folositor pentru comuniştii şi bolşevicii din întreaga lume“. În ediţiile care au apărut în timpul vieţii lui Lenin, subtitlul şi dedicaţia au fost scoase. — 549. [Nota red.]