Karl Marx

 

Scris: iulie - noiembrie 1914
Publicat: cu prescurtări în 1915, în Dicţionarul enciclopedic „Granat“, ediţia a 7-a, vol. 28, sub semnătura V. Ilin. Prefaţa a fost publicată în 1918, în broşura: N. Lenin. „Karl Marx“. Editura „Priboi“, Moscova.
Sursa: V. I. Lenin, Opere alese, 1970, Editura Politică, p. 7-49 [Opere complete, vol. 26, p. 43-92, inclusiv Bibliografia, pdf]
Transcriere: Liviu Iacob, iunie 2005

 


Cuprins[1]

     Prefaţă

     Marx, Karl s-a născut la...

     Doctrina lui Marx

 

Materialismul filozofic
Dialectica
Concepţia materialistă a istoriei
Lupta de clasă

     Doctrina economică a lui Marx

 

Valoarea
Plusvaloarea

     Socialismul

     Tactica luptei de clasă a proletariatului

 
 


Prefaţă

Articolul despre Karl Marx, care apare acum în broşură, a fost scris de mine, după cîte îmi amintesc, în 1913, pentru Enciclopedia „Granat“. La sfîrşitul articolului era dată o bibliografie destul de amănunţită a literaturii despre Marx, mai ales străină. Această bibliografie nu figurează în ediţia de faţă. Redacţia enciclopediei a omis şi ea, la rîndul ei, din considerente de cenzură, sfîrşitul articolului despre Marx, care era consacrat expunerii tacticii sale revoluţionare. Din păcate, nu am posibilitatea să reproduc acest sfîrşit, deoarece ciorna a rămas printre hîrtiile mele la Cracovia sau în Elveţia. Îmi amintesc doar că în această parte citam, printre altele, pasajul din scrisoarea lui Marx către Engels din 16.IV.1856 în care Marx scria: „În Germania totul va depinde de posibilitatea de a sprijini revoluţia proletară printr-o a doua ediţie a războiului ţărănesc german. În cazul acesta, lucrurile vor merge de minune“[2]. Iată ce n-au înţeles, începînd din 1905, menşevicii noştri, care au ajuns acum să trădeze cu totul socialismul şi să treacă de partea burgheziei.

N. Lenin

Moscova, 11.V.1918

 


 

[1]. V. I. Lenin a scris articolul „Karl Marx (Scurtă schiţă biografică şi expunere a marxismului)“ pentru Enciclopedia „Granat“, cel mai popular dicţionar enciclopedic din Rusia în acea perioadă. În prefaţa la acest articol, care a apărut în broşură separată în 1918, Lenin arată că, după cît îşi aminteşte, l-a scris în 1913. De fapt, el a început să lucreze la articol din primăvara anului 1914, la Poronino; fiind însă extrem de ocupat cu conducerea treburilor partidului şi a ziarului „Pravda“, Lenin a fost nevoit să-l întrerupă. Abia în septembrie, sosind la Berna, el s-a apucat din nou de lucru la articol şi l-a terminat în prima jumătate a lunii noiembrie. — Nota red. Editurii Politice

[2]. Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 29, Bucureşti, Editura politică, 1968, p. 44. — Nota red. Editurii Politice