V. I. Lenin

Opere complete


 

Sursa: V. I. Lenin, Opere complete, vol. 1-55, ediția a doua, Editura Politică, 1960-1970

 


 Volumul 1

 1893 — 1894
[ Ce sînt „prietenii poporului“ și cum luptă ei împotriva social-democraților? ]

pdf

 Volumul 2

 1895 — 1897
[ Friedrich Engels - La ce moștenire renunțăm? ]

pdf

 Volumul 3

 Dezvoltarea capitalismului în Rusia

pdf

 Volumul 4

 1898 — aprilie 1901
[ Sarcinile vitale ale mișcării noastre ]

pdf

 Volumul 5

 Mai — decembrie 1901
[ Cu ce să începem? ]

pdf

 Volumul 6

 Ianuarie — august 1902
[ Ce-i de făcut? ]

pdf

 Volumul 7

 Septembrie 1902 — septembrie 1903
[ Către sărăcimea satelor - Sarcinile tineretului revoluționar ]

pdf

 Volumul 8

 A doua jumătate a lunii septembrie 1903 — iulie 1904
[ Un pas înainte, doi pași înapoi ]

pdf

 Volumul 9

 Iulie 1904 — martie 1905
[ Începutul revoluției în Rusia ]

pdf

 Volumul 10

 Martie — iunie 1905

pdf

 Volumul 11

 Iulie — octombrie 1905
[ Două tactici ale social-democrației în revoluția democratică ]

pdf

 Volumul 12

 Octombrie 1905 — aprilie 1906

pdf

 Volumul 13

 Mai — septembrie 1906
[ Învățămintele insurecției din Moscova ]

pdf

 Volumul 14

 Septembrie 1906 — februarie 1907

pdf

 Volumul 15

 Februarie — iunie 1907

pdf

 Volumul 16

 Iunie 1907 — martie 1908

pdf

 Volumul 17

 Martie 1908 — iunie 1909
[ Marxism și revizionism - La drum ]

pdf

 Volumul 18

 Materialism şi empiriocriticism

pdf

 Volumul 19

 Iunie 1909 — octombrie 1910

pdf

 Volumul 20

 Noiembrie 1910 — noiembrie 1911

pdf

 Volumul 21

 Decembrie 1911 — iulie 1912
[ În memoria lui Herțen ]

pdf

 Volumul 22

 Iulie 1912 — februarie 1913

pdf

 Volumul 23

 Martie — septembrie 1913
[ Destinele istorice ale învățăturii lui Karl Marx - Trei izvoare și trei părți constitutive ale marxismului ]

pdf

 Volumul 24

 Septembrie 1913 — martie 1914

pdf

 Volumul 25

 Martie — iulie 1914
[ Cum este disimulată încălcarea unității - Despre dreptul națiunilor la autodeterminare ]

pdf

 Volumul 26

 Iulie 1914 — august 1915
[ Karl Marx (scurtă schiță biografică și expunere a marxismului) - În jurul lozincii Statelor Unite ale Europei ]

pdf

 Volumul 27

 August 1915 — iunie 1916
[ Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului ]

pdf

 Volumul 28

 Caiete despre imperialism

pdf

 Volumul 29

 Caiete filozofice

pdf

 Volumul 30

 Iulie 1916 — februarie 1917
[ Programul militar al revoluției proletare ]

pdf

 Volumul 31

 Martie — aprilie 1917
[ Scrisori din depărtare - Tezele din aprilie - Sarcinile proletariatului în revoluția noastră - Conferința a șaptea generală a P.M.S.D. (b) ]

pdf

 Volumul 32

 Mai — iulie 1917

pdf

 Volumul 33

 Statul şi revoluţia

pdf

 Volumul 34

 Iulie — octombrie 1917
[ Învățămintele revoluției - Catastrofa care ne amenință - O problemă fundamentală a revoluției - Criza s-a maturizat ]

pdf

 Volumul 35

 Octombrie 1917 — martie 1918
[ Al doilea Congres general al sovietelor de deputați ai muncitorilor și soldaților din Rusia. 25-26 octombrie (7-8 noiembrie) 1917 ]

pdf

 Volumul 36

 Martie — iulie 1918
[ Congresul al șaptelea extraordinar al P.C. (b) din Rusia. 6-8 martie 1918 - Sarcinile imediate ale puterii sovietice - Despre „stîngismul“ copilăros și despre spiritul mic-burghez - Teze despre situația politică actuală ]

pdf

 Volumul 37

 Iulie 1918 — martie 1919
[ Revoluţia proletară și renegatul Kautsky - Primul Congres al Internaționalei Comuniste. 2-6 martie 1919 ]

pdf

 Volumul 38

 Martie — iunie 1919
[ Congresul al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia. 18-23 martie 1919 ]

pdf

 Volumul 39

 Iunie — decembrie 1919
[ Marea iniţiativă - Totul pentru lupta împotriva lui Denikin! - Despre stat ]

pdf

 Volumul 40

 Decembrie 1919 — aprilie 1920
[ Congresul al IX-lea al P.C. (b) din Rusia. 29 martie-5 aprilie 1920 ]

pdf

 Volumul 41

 Mai — noiembrie 1920
[ „Stîngismul“ — boala copilăriei comunismului - Congresul al II-lea al Internaţionalei Comuniste. 19 iulie - 7 august 1920 - Sarcinile uniunilor tineretului ]

pdf

 Volumul 42

 Noiembrie 1920 — martie 1921
[ Al VIII-lea Congres general al sovietelor din Rusia. 22-29 decembrie 1920 ]

pdf

 Volumul 43

 Martie — iunie 1921
[ Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia. 8-16 martie 1921 - Despre impozitul în natură ]

pdf

 Volumul 44

 Iunie 1921 — martie 1922
[ Congresul al III-lea al Internaționalei Comuniste. 22 iunie - 12 iulie 1921 - Proiect de teze cu privire la rolul și la sarcinile sindicatelor în condițiile noii politici economice ]

pdf

 Volumul 45

 Martie 1922 — martie 1923
[ Despre însemnătatea materialismului militant - Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. 27 martie - 2 aprilie 1922 - Despre cooperaţie ]

pdf

 Volumul 46 [cuprins]

 Scrisori : 1893 — 1904

pdf

 Volumul 47 [cuprins]

 Scrisori : 1905 — noiembrie 1910

pdf

 Volumul 48 [cuprins]

 Scrisori : noiembrie 1910 — iulie 1914

pdf

 Volumul 49 [cuprins]

 Scrisori : august 1914 — octombrie 1917

pdf

 Volumul 50 [cuprins]

 Scrisori : octombrie 1917 — iunie 1919

pdf

 Volumul 51 [cuprins]

 Scrisori : iulie 1919 — noiembrie 1920

pdf

 Volumul 52 [cuprins]

 Scrisori : noiembrie 1920 — iunie 1921

pdf

 Volumul 53 [cuprins]

 Scrisori : iunie — noiembrie 1921

pdf

 Volumul 54 [cuprins]

 Scrisori : noiembrie 1921 — martie 1923

pdf

 Volumul 55 [cuprins]

 Scrisori : 1893 — 1922

pdf