Statul şi revoluţia
 

 

Scris: august - septembrie 1917
Publicat: în 1918, la Petrograd, sub formă de broşură, de Editura „Jizn i znanie“
Sursa: V. I. Lenin, Opere alese, 1970, Editura Politică, p. 239-363 [Opere complete, vol. 33, p. 1-120, pdf]
Transcriere şi editare: Liviu Iacob, noiembrie 2005

 


Cuprins[1]

  Prefaţă

  Capitolul I - Societatea împărţită în clase şi statul

1. Statul - produs al ireductibilităţii contradicţiilor de clasă
2. Detaşamentele speciale de oameni înarmaţi, închisorile etc.
3. Statul - instrument de exploatare a clasei asuprite
4. „Dispariţia treptată“ a statului şi revoluţia violentă
 

  Capitolul al II-lea - Statul şi revoluţia. Experienţa anilor 1848-1851

 

1. Ajunul revoluţiei
2. Bilanţul revoluţiei
3. Cum punea Marx problema în 1852
 

  Capitolul al III-lea - Statul şi revoluţia. Experienţa comunei din Paris din 1871. Analiza lui Marx

 

1. În ce constă eroismul încercării comunarzilor?
2. Prin ce să fie înlocuită maşina de stat sfărîmată?
3. Desfiinţarea parlamentarismului
4. Organizarea unităţii naţiunii
5. Nimicirea statului parazit
 

  Capitolul al IV-lea - Continuare. Lămuririle suplimentare ale lui Engels

 

1. „Problema locuinţelor“
2. Polemica cu anarhiştii
3. Scrisoarea către Bebel
4. Critica proiectului de program de la Erfurt
5. Introducerea din 1891 la lucrarea lui Marx „Războiul civil“
6. Engels despre înlăturarea democraţiei
 

  Capitolul al V-lea - Bazele economice ale dispariţiei treptate a statului

 

1. Cum pune Marx problema
2. Trecerea de la capitalism la comunism
3. Prima fază a societăţii comuniste
4. Faza superioară a societăţii comuniste
 

  Capitolul al VI-lea - Vulgarizarea marxismului de către oportunişti

 

1. Polemica lui Plehanov cu anarhiştii
2. Polemica lui Kautsky cu oportuniştii
3. Polemica lui Kautsky cu Panneckoek
 

  Postfaţă

 
 


 

[1]. Lucrarea „Statul şi revoluţia. Învăţătura marxistă despre stat şi sarcinile proletariatului în revoluţie“ a fost scrisă de V. I. Lenin în august-septembrie 1917, în timp ce se afla în ilegalitate (la Razliv şi Helsingfors). Această operă este rezultatul unei vaste munci de cercetare ştiinţifică, pe care Lenin a depus-o într-un interval relativ scurt, în principal în perioada ianuarie-februarie 1917.

După cum relatează N. K. Krupskaia, în ultimii ani de emigraţie pe Lenin l-a preocupat în mod deosebit problema caracterului puterii de stat proletare. În a doua jumătate a anului 1916 Lenin a enunţat ideea necesităţii unei elaborări teoretice a problemei statului.

În toamna anului 1916 şi la începutul anului 1917, Lenin s-a consacrat cu totul, după cum menţionează N. K. Krupskaia, muncii teoretice. El locuia pe vremea aceea în Zürich. Lenin a lucrat intens în bibliotecile din acest oraş, a studiat lucrările lui K. Marx şi F. Engels referitoare la problema statului. La 4 (17) februarie 1917, Lenin o anunţa pe Aleksandra Kollontai că este pe punctul de a termina pregătirea materialului în problema concepţiei marxiste asupra statului. Însemnările au fost scrise mărunt şi în rînduri dese, într-un caiet cu coperţi albastre, purtînd titlul „Marxismul despre stat“. Caietul cuprindea citate din Operele lui K. Marx şi F. Engels, precum şi extrase din cărţi şi articole ale lui K. Kautsky, A. Panneckoek şi E. Bernstein, însoţite de observaţiile critice, concluziile şi generalizările lui Lenin. - Nota red. Editurii Politice