Statul şi revoluţia
Postfaţă la ediţia întîi

Broşura de faţă a fost scrisă în august şi septembrie 1917. Alcătuisem deja planul capitolului următor, al şaptelea: „Experienţa revoluţiilor ruse din 1905 şi 1917“. În afară de titlu însă n-am mai izbutit să scriu din acest capitol nici un rînd: „m-a împiedicat“ criza politică, ajunul Revoluţiei din Octombrie 1917. O asemenea „piedică“ nu poate decît să te bucure. A doua parte a broşurii (consacrată „Experienţei revoluţiilor ruse din 1905 şi 1917“) va trebui însă amînată, probabil, pentru multă vreme; e mai plăcut şi mai folositor să înfăptuieşti „experienţa revoluţiei“ decît să scrii despre ea.

Autorul

Petrograd. 30 noiembrie 1917

 

 

 

 


 

Scris în august-septembrie 1917 ; § 3 al capitolului al II-lea a fost scris înainte de 17 decembrie 1913

Publicat în 1918, la Petrograd, sub formă de broşură, de Editura „Jizn i znanie“

Se tipăreşte după textul apărut în V. I. Lenin, Opere complete, vol. 33, ed. rom., p. 1-120.