Vladimir Ilici Lenin
Lenin

 

Tabel cronologic

 

1870

aprilie 10 (22)

Vladimir Ilici Ulianov (Lenin) se naşte la Simbirsk (astăzi Ulianovsk).

 

 

 

1887

mai

Este executat fratele lui, Alexandr Ulianov, student la Universitatea din Kazan, pentru participare la pregătirea atentatului împotriva ţarului Alexandru al III-lea.

 

 

 

 

septembrie

Se înscrie la Facultatea de drept a Universităţii din Kazan. Pentru participare activă la mişcarea revoluţionară a studenţilor este însă după scurt timp arestat, eliminat din universitate şi trimis în satul Kokuşkino din gubernia Kazan, unde i se fixează domiciliu forţat.

 

 

 

1888

toamna

I se permite să se înapoieze în Kazan. Aici studiază operele lui Karl Marx şi Friedrich Engels şi intră într-un cerc marxist.

 

 

 

1889

toamna

Locuieşte la Samara, unde se pregăteşte să dea examenele, ca extern, la Facultatea de Drept. Organizează primul cerc marxist din Samara.

  

 

 

1891

 

Absolvă Facultatea de Drept din Petersburg.

 

 

 

1893

august

Se mută la Petersburg şi devine conducătorul recunoscut al marxiştilor din Petersburg.

 

 

 

1894

 

Scrie lucrarea „Ce sînt «prietenii poporului» şi cum luptă ei împotriva social-democraţilor?“ în care critică subiectivismul sociologic şi politic al narodnicilor, enunţă pentru prima oară ideea alianţei revoluţionare dintre muncitori şi ţărani ca principal mijloc de răsturnare a ţarismului, a moşierilor şi a burgheziei şi arată că pentru atingerea acestui obiectiv este necesar un partid proletar.

 

 

 

1894-1895

 

Scrie „Conţinutul economic al narodnicismului şi critica lui în cartea d-lui Struve“.

  

 

 

1895

 

Călătoreşte în Europa pentru a întîlni revoluţionari europeni şi ruşi în exil.

 

 

 

 

decembrie

Înfiinţează la Petersburg „Uniunea de luptă pentru eliberarea clasei muncitoare“.

 

 

Pe 7 decembrie este arestat şi întemniţat.

 

 

 

1897

 

Este deportat pe termen de trei ani în Siberia răsariteană, în satul Şuşenskoe, districtul Minusinsk, gubernia Enisei. Aici termină lucrarea Dezvoltarea capitalismului în Rusia“.

 

 

 

1898

martie 1-3 (13-15)

Minsk. Congresul de fondare al Partidului Muncitoresc Social Democrat din Rusia (P.M.S.D.R.). Lenin nu participă, fiind deportat în Siberia.

 

 

 

 

iulie

Se căsătoreşte cu Nadejda Konstantinova Krupskaya.

 

 

 

1899

aprilie

Este publicată cartea „Dezvoltarea capitalismului în Rusia“.

 

 

 

1900

ianuarie

Se înapoiază din deportare. În martie se stabileşte în Pskov.

 

 

 

 

iulie

Pleacă în străinătate. Se stabileşte la Munchen în septembrie.

 

 

 

 

decembrie

Întemeiază „Iskra“, ziar politic al marxiştilor revoluţionari ruşi.

 

 

 

1901

mai

Nadejda Krupskaya i se alătură în străinătate după terminarea exilului în Ufa.

 

 

Apare în „Iskra“ articolul său Cu ce să începem?, în care schiţează un plan concret de construire a partidului marxist, plan pe care îl dezvoltă apoi în Ce-i de făcut?. Lenin consideră că realizarea unui partid politic al clasei muncitoare trebuie începută cu organizarea unui ziar politic pe întreaga Rusie, ziar care să susţină concepţiile social-democraţiei revoluţionare.

 

 

 

 

decembrie

Foloseşte pseudonimul „Lenin“ pentru prima oară.

 

 

 

1902

martie

Apare cartea „Ce-i de făcut?“, în care critică „economismul“ şi oportunismul şi enunţă o serie de principii ideologice şi organizatorice ale partidului marxist. Subliniază importanţa teoriei socialiste şi argumentează o teză fundamentală a marxismului, şi anume că partidul marxist este unirea mişcării muncitoreşti cu socialismul.

 

 

 

1903

aprilie

Lenin se mută la Geneva, după o şedere de aproape un an în Londra.

 

 

 

 

iulie17(30) - august10(23)

Bruxelles şi Londra. Participă la lucrările Congresului al II-lea al P.M.S.D.R. În partid apar două fracţiuni: bolşevici („majoritari“) şi menşevici („minoritari“). Lenin se separă de ziarul Iskra.

 

 

 

1904

mai

Apare cartea Un pas înainte, doi paşi înapoi în care critică oportunismul menşevic în problemele organizatorice, demonstrează rolul partidului de avangardă a proletariatului şi susţine organizarea partidului pe baza centralismului democratic şi a disciplinei proletare unice, obligatorie pentru toţi membrii săi, atît pentru activiştii cu munci de conducere, cît şi pentru membrii de rînd.

 

 

 

1905

ianuarie

Întemeiază, în ajunul revoluţiei din 1905, ziarul bolşevic „Vpered“.

 

 

 

 

aprilie 12-27 (aprilie 25 - mai 10)

Londra. Al III-lea Congres al P.M.S.D.R. Menşevicii nu participă.

 

 

 

 

iulie

Scrie „Două tactici ale social-democraţiei în revoluţia democratică“ în care critică tactica menşevicilor şi a oportunismului internaţional, arată că proletariatul poate şi trebuie să fie conducătorul revoluţiei burgheze şi elaborează teoria transformării revoluţiei burgheze în revoluţie socialistă.

 

 

 

 

noiembrie

Se întoarce la Petersburg după ce guvernul amnistiază exilaţii şi prizonierii politici.

 

 

Conduce ziarul bolşevic legal „Novaia jizn“, unde publică regulat articole în sprijinul organizaţiilor de partid în munca lor de zi cu zi.

 

 

 

1906

aprilie 10-25 (aprilie 23 - mai 8)

Stockholm. Al IV-lea Congres (de unificare) al P.M.S.D.R. Menşevicii participă.

 

 

 

1907

ianuarie

Lenin pleacă în Finlanda din motive de siguranţă.

 

 

 

 

aprilie 30 - mai 19 (mai 13 - iunie 1)

Londra. Congresul al V-lea al P.M.S.D.R.

 

 

 

 

august

Participă la Congresul Internaţionalei Socialiste în Stuttgart.

 

 

 

1908

ianuarie

Soseşte la Geneva.

 

 

 

 

februarie

Începe să lucreze la o carte de critică a filozofiei idealiste contemporane.

 

 

 

 

aprilie

Îl vizitează pe Gorki pe Insula Capri.

 

 

 

 

mai - octombrie

Elaborează Materialism şi empirocriticism (la Geneva şi Londra).

 

 

 

1909

noiembrie

Se mută la Paris. Studiază la Paris mişcarea muncitorească franceză.

 

 

Apare „Materialism şi empirocriticism“ - principala sa operă filozofică - în care apără şi dezvoltă materialismul dialectic şi materialismul istoric.

 

 

 

1910

august

Participă la Conferinţa celei de-a doua Internaţionale la Copenhaga.

 

 

 

1911

vara

Susţine cursuri la şcoala de lîngă Paris.

 

 

 

1912

ianuarie

Conferinţa de la Praga. Se pun bazele unui partid independent al bolşevicilor, prin excluderea din partid a menşevicilor.

 

 

Pentru a fi mai aproape de Rusia, se mută de la Paris la Cracovia.

 

 

 

 

aprilie 22 (mai 5)

Primul număr al ziarului „Pravda“, publicat în Petersburg.

 

 

 

1913

martie

Publică Destinele istorice ale învăţăturii lui Karl Marx şi Trei izvoare şi trei părţi constitutive ale marxismului, cu ocazia a 30 de ani de la moartea lui Karl Marx.

 

 

 

1913-1914

 

Elaborează programul marxist în problema naţională, program pe care îl expune în Note critice în problema naţională (1913) şi Dreptul naţiunilor la autodeterminare (1914).

 

 

 

1914

 

Scrie articolul Karl Marx (Scurtă schiţă biografică şi expunere a marxismului)

 

august

La izbucnirea războiului, Lenin este arestat de poliţia austriacă şi ţinut închis 11 zile. După ce este eliberat din închisoare, se mută în Elveţia.

 

 

Ia atitudine categorică împotriva războiului.

 

 

 

1914-1915

 

Lucrează la cele 10 caiete de conspecte şi extrase (majoritatea din Hegel) cunoscute sub numele de Caiete filozofice.

 

 

 

1915

septembrie

Se întruneşte la Zimmerwald (Elveţia) prima conferinţă a internaţionaliştilor împotriva războiului.

 

 

 

1916

ianuarie - iulie

Scrie Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului, în care dezvoltă în mod creator marxismul potrivit cu noile condiţii istorice.

 

 

 

1916

februarie

Se mută la Zürich.

 

 

 

1916

aprilie

A doua conferinţă a internaţionaliştilor, cea de la Kienthal, contribuie la gruparea elementelor internaţionaliste care vor forma mai tîrziu Internaţionala a treia, Comunistă.

 

 

 

1917

martie

În Rusia se formează guvernul provizoriu.

 

 

 

1917

aprilie 3(16)

Soseşte la Petrograd, unde muncitorii îi fac o primire triumfală.

 

 

 

 

aprilie

Scrie Tezele din Aprilie, susţinînd transformarea revoluţiei burgheze în revoluţie socialistă.

 

 

 

 

iunie

Primul Congres al Sovietelor de muncitori, soldaţi şi ţărani.

 

 

 

 

iulie

Guvernul provizoriu emite împotriva lui Lenin un ordin de arestare. Lenin este nevoit să plece în Finlanda.

 

 

 

 

iulie 26 -august 3 (august 8-16)

Al VI-lea Congres al P.M.S.D.R. (bolşevic) în Petrograd. Lenin, urmărit de guvernul provizoriu, nu poate să asiste la congres.

 

 

 

 

august - septembrie

Scrie cartea Statul şi revoluţia în care dezvoltă teoria marxistă despre stat.

 

 

 

 

septembrie

Într-o serie de articole şi de scrisori adresate Comitetului Central şi Comitetelor de partid din Petrograd şi Moscova, Lenin cheamă la organizarea insurecţiei armate.

 

 

 

 

octombrie 7

Lenin vine ilegal din Finlanda la Petrograd.

 

 

 

 

octombrie 10

Pe baza raportului său, Comitetul Central adoptă o rezoluţie cu privire la insurecţia armată.

 

 

 

 

octombrie 24 spre 25

Lenin soseşte la Smolnîi şi preia conducerea directă a insurecţiei care începuse.

 

 

 

 

octombrie 25 (noiembrie 7)

Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie.

 

 

 

 

Se deschide al II-lea Congres general al Sovietelor din Rusia, care proclamă trecerea întregii puteri în mîinile Sovietelor.

 

 

 

 

octombrie 26

La cea de-a doua şedinţă a Congresului, Lenin prezintă două rapoarte, în care propune şi argumentează decretele asupra păcii şi asupra pămîntului.

 

 

Lenin este ales preşedinte al Consiliului Comisarilor Poporului.

 

 

 

1918

martie 6-8

Petrograd. Congresul al VII-lea al P.M.S.D.R. (b) schimbă denumirea partidului în Partidul Comunist (bolşevic) din Rusia.

 

 

 

 

martie 5

Tratatul de încheiere a păcii cu Germania.

 

 

 

 

martie 10

Lenin şi guvernul sovietic se mută la Moscova.

 

 

 

 

august 30

Atentat săvîrşit de socialiştii-revoluţionari. Lenin este rănit.

 

 

 

1919

martie 2-6

Este formată Internaţionala a III-a, Comunistă.

 

 

 

 

martie 18-23

Moscova. Congresul al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia.

 

 

 

1920

primăvara

Scrie «Stîngismul» - boala copilăriei comunismului.

 

 

 

 

martie 29 - aprilie 5

Moscova. Congresul al IX-lea al P.C. (b) din Rusia.

 

 

 

 

octombrie 2

Rosteşte cuvîntarea Sarcinile Uniunii Tineretului.

 

 

 

 

decembrie 22-29

Al VIII-lea Congres general al Sovietelor adoptă planul de electrificare al ţării (GOELRO).

 

 

 

1921

martie 8-16

Moscova. Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia. Se face trecerea la noua politică economică.

 

 

 

1922

martie 27 - aprilie 2

Moscova. Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. Este ultimul congres la care Lenin participă.

 

 

 

 

mai 26

Suferă primul atac cerebral.

 

 

 

 

noiembrie 20

Lenin ia cuvîntul la plenara Sovietului din Moscova în problema politicii interne şi externe. A fost ultima sa cuvîntare.

 

 

 

 

decembrie 30

La primul Congress Unional al Sovietelor este proclamată Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

 

 

 

1922-23

decembrie 25, ianuarie 4

Prin „Scrisoare către congres“, Lenin propune mărirea numărului membrilor Comitetului Central de la 27 de persoane la 50-100 de persoane şi susţine importanţa conducerii colective. Scrisoarea a fost citită delegaţilor la Congresul al XIII-lea din 23-31 mai 1924.

 

 

 

1923

ianuarie-martie 2

Elaborează ultimele scrieri - „Pagini de jurnal“, Despre cooperaţie, „Despre revoluţia noastră“, „Mai bine mai puţin, dar mai bine“ - în care face bilanţul muncii depuse în anii revoluţiei şi schiţează planul de construire a socialismului (industrializarea, electrificarea întregii economii naţionale, transformarea agriculturii pe baze socialiste, înfăptuirea revoluţiei culturale).

 

 

 

 

martie 9

Suferă un nou atac cerebral.

 

 

 

 

aprilie 17-25

Moscova. Congresul al XII-lea al P.C. (b) din Rusia. Lenin nu participă, fiind grav bolnav.

 

 

 

1924

ianuarie 21

Orele 18.50. Lenin a încetat din viaţă la Gorki, lîngă Moscova.