Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie

Discursul lui Lenin la cel de al II-lea Congres general al SovietelorRevoluţia începe în ziua de 25 octombrie (7 noiembrie) 1917. În seara aceleiaşi zile se deschide la Smolnîi — sediul Comitetului Central bolşevic şi al Comitetului militar-revoluţionar de pe lîngă Sovietul din Petrograd — cel de-al II-lea Congres general al Sovietelor din Rusia, care proclamă trecerea întregii puteri în mîinile Sovietelor.

La cea de-a doua şedinţă a Congresului, în ziua de 26 octombrie, Lenin prezintă două rapoarte, în care propune şi argumentează decretele asupra păcii şi asupra pămîntului. Congresul adoptă decretele şi alcătuieşte primul guvern sovietic — Consiliul Comisarilor Poporului. Preşedinte al Consiliului Comisarilor Poporului este ales Lenin.


Lucrări

 V. I. Lenin. Despre sarcinile proletariatului în actuala revoluţie [Tezele din aprilie]


Din volumul „Amintiri despre V. I. Lenin

 F. N. Samoilov. Întoarcerea lui V. I. Lenin la Petrograd în aprilie 1917

 F. A. Bîkov. Zile istorice

 I. Eremeev. Membrii gărzilor roşii la Smolnîi, de vorbă cu Lenin

 V. Bonci-Bruevici. Cum a scris Vladimir Ilici decretul asupra pămîntului

 A. V. Lunacearski. Smolnîi în noaptea de neuitat


Din volumul „Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie şi
Mişcarea Revoluţionară şi Democratică din România
Documente şi amintiri

[Apel al Comitetului de acţiune social-democrat român pentru pace şi solidarizare cu Rusia Sovietică] „Către tot poporul român“

[Moţiune] „Social-democraţii români şi tratativele de pace“

[Comentariu de presă] „Evenimentele din Rusia“

[Manifest prin care este salutată Revoluţia din Octombrie]

[Articol redacţional] „Salutăm congresul“

[Apel prin care Comitetul de acţiune social-democrat cheamă la revoluţie]

[Lista grupului comunist român din Moscova] „Lista membrilor şi funcţionarilor diferitelor grupe ce fac parte din federaţia grupelor străine de pe lîngă Partidul Comunist (al bolşevicilor) din întreaga Rusie“

[Raport cu privire la activitatea Comitetului revoluţionar comunist român din Moscova] „Către federaţia grupelor străine comuniste. Moscova“

„Raport de activitate al grupei române de pe lîngă P. C. (bolşevic) al Rusiei pe luna octombrie 1918“

[Manifest editat cu prilejul aniversării revoluţiei]

[Broşură] „Un an de la revoluţia rusă. Precuvîntare“

[Revoluţia din Octombrie în documente programatice ale mişcării muncitoreşti din România] „Proiect de program al Partidului Socialist din România. Declaraţie de principii“

[Manifest editat de U.T.C. secţia Galaţi cu prilejul aniversării a 7 ani de la M.R.S.O. Fragment]

„Congresul al III-lea al Partidului Comunist din România“

[Circulară a Secretariatului Central al P.C.R.] „Despre cea de-a 8-a aniversare a Revoluţiei ruse din 1917 (7 noiembrie)“

[Manifest editat de C.C. al U.T.C.R. cu prilejul celei de a 8-a aniversări a M.R.S.O.]

Mihail Gh. Bujor - Întîlniri cu Lenin