Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie şi
Mişcarea Revoluţionară şi Democratică din România

[APEL AL COMITETULUI DE ACŢIUNE
SOCIAL-DEMOCRAT ROMÂN
PENTRU PACE ŞI SOLIDARIZARE CU RUSIA SOVIETICĂ]

CĂTRE TOT POPORUL ROMÂN

[16 noiembrie 1917]

Cetăţeni,

Republica rusă a ridicat steagul păcii!

Guvernul revoluţionar de la Petrograd s-a adresat guvernelor ţărilor războitoare, aliaţi şi inamici, propunînd încheierea armistiţiului şi începerea tratativelor de pace.

Comandantul suprem german a primit propunerea. Pe frontul rus, luptele au încetat. De la 1 decembrie stil nou încep tratativele.

Acesta este un fapt istoric de o însemnătate mondială.

Guvernele aliate nu vor să ştie că e pace. Ele vor să ducă mai departe vărsarea de sînge.

Dar revoluţia rusă a trecut peste dînsele şi se adresează de-a dreptul popoarelor, pe care le îndeamnă ca ele însele, ca şi poporul rus, să ieie în mînă chestia războiului şi a păcii.

 

Români,

În ceasul acesta mare, care e atitudinea guvernului nostru?

El nesocoteşte încă o dată interesele ţării, care are nevoie de o pace grabnică. El îndrăzneşte să puie pe ataşatul nostru de la cartierul rus, pe generalul Coandă, să protesteze împotriva marelui act al guvernului de la Petrograd. El vrea să execute ordinul bancherilor şi negustorilor de la Londra, de la Washington, de la Paris şi de la Roma, să se dezlipească de Rusia, să continue singur războiul şi să ducă ţara sărăcită şi îndoliată la o nouă şi definitivă pierzare [...]

A venit vremea ca să vă apăraţi propriile voastre interese, interesele ţării, interesele sutelor de mii de flămînzi şi de robi şi nu interesele clicei care ne stăpîneşte şi care a aruncat ţara în prăpastie.

Daţi-vă seama că în voi stă puterea şi mîntuirea ţării.

Sculaţi-vă ca un singur om. Să spunem sus şi tare că poporul vrea pace. Să silim guvernul să încheie şi el, ca şi Rusia, armistiţiul şi să începem tratativele de pace.

În caz contrar, o singură cale ne rămîne: să izgonim pe ciocoii şi trădătorii de la putere, pentru ca poporul însuşi, prin oamenii lui, să ieie în mînă conducerea ţării, să-i aducă pacea mult aşteptată.

Jos războiul! Jos oligarhia!

Trăiască pacea!

16 noiembrie 1917

Comitetul de acţiune social-democrat român