Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie şi
Mişcarea Revoluţionară şi Democratică din România

[LISTA GRUPULUI COMUNIST ROMÂN DIN MOSCOVA]

Partidul Comunist Rus (al bolşevicilor)
Federaţia grupelor străine
14 octombrie 1918, Nr. 176
Moscova, Piaţa Soveţkaia nr. 5
Hotelul „Dresda“, cam. 301—302

LISTA MEMBRILOR ŞI FUNCŢIONARILOR DIFERITELOR GRUPE CE FAC PARTE DIN FEDERAŢIA GRUPELOR STRĂINE DE PE LÎNGĂ PARTIDUL COMUNIST (al bolşevicilor) DIN ÎNTREAGA RUSIE

GRUPUL ROMÂN

1. A. Gonlariu

2. Hariton Pescariu

3. Mihail Guiu

4. Romulus Coţoiu

5. Emil Cornescu

6. Al. Henegariu

7. E. Bozdog

8. N. Lescuş

9. G. Mogoş

10. G. Colacea

11. Traian Peia

12. T. Ardelean

13. Oct. Opriţa

14. Ioan Tamar

15. V. Todorenciu

16. P. Cherecheanu

17. Z. Jicoreanu

18. N Horga

19. N. Lucaci

20. I. Lazăr

 

 

[RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA
COMITETULUI REVOLUŢIONAR COMUNIST ROMÂN
DIN MOSCOVA]

Comitetul Revoluţionar Comunist Român
Moscova
Piaţa Soveţkaia nr. 6, Cam. nr. 103
29 octombrie 1918, Nr. 34

CĂTRE FEDERAŢIA GRUPELOR STRĂINE COMUNISTE
MOSCOVA

Comitetul român m-a împuternicit să aduc la cunoştinţă Federaţiei ţelurile şi activitatea Comitetului şi să cer aprobarea şi concursul Federaţiei.

 

 Un grup de conducători ai Partidului Social-democrat din România, participanţi la evenimentele revoluţionare din Rusia (1917—1921), printre care: Al. Zalic, Al. Nicolau, Ec. Arbore, Ţ. Diamandescu, Dic Dicescu.

 Potrivit declaraţiei noastre din „Pravda“ de la începutul lunii august a.c, Comitetul român este alcătuit din foşti membri ai Colegiului superior pentru problemele ruso-române şi din membri ai Comitetului revoluţionar român din Odesa. care reprezintă Partidul Socialist Român în Rusia: tov. Bujor, Nicolau, Popovici şi tov. Dic, sub preşedinţia tov. Rakovski.

Ţelul Comitetului constă în propaganda orală şi scrisă în rîndurile românilor care se află pe teritoriul Republicii Sovietice, cu ajutorul unui ziar comunist condus de tov. A. Nicolau.

Comitetul traduce şi tipăreşte lucrări comuniste [...]

În numele Comitetului vă rog să certificaţi valabilitatea delegaţiilor semnate de secretar, tov. A. Nicolau, şi întărite cu ştampila Comitetului.

Secretarul comitetului, A. Nicolau

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL GRUPEI ROMÂNE
DE PE LÎNGĂ P.C. (bolşevic) AL RUSIEI
PE LUNA OCTOMBRIE 1918

Agitaţie

Grupa română desfăşoară agitaţie printre prizonierii de război aflaţi la Moscova; în afară de aceasta, la sfîrşitul lunii septembrie a trimis doi agitatori în Ural şi Siberia răsăriteană pentru desfăşurarea agitaţiei printre prizonierii de război de naţionalitate română, agitatori de la care încă nu s-a primit un raport amănunţit.

Activitatea editorială

Grupa română editează ziarul „Eliberarea socială“, din care în luna octombrie au apărut două numere, adică numerele 1 şi 2, în cîte 4.000 de exemplare. Din acestea au fost trimise pe frontul de sud, la Brigada internaţională, 4.000 de exemplare şi 4.000 de exemplare au fost trimise în toată Siberia prin curieri proprii. Celelalte au fost distribuite prizonierilor de război la Moscova.

Cursuri de agitatori

Grupa română organizează cursuri de agitatori la Moscova şi de aceea a trimis un tovarăş în Siberia pentru a recruta auditori ai cursurilor.

Atitudinea grupei în ce priveşte organizarea Armatei Roşii: Grupa română desfăşoară o largă agitaţie printre prizonierii de război pentru ca ei să se înscrie ca voluntari în Armata Roşie, agitaţie care a dat rezultate bune.

Membrul prezidiului, I. Oborocea

Secretar, I. Penţa