Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie şi
Mişcarea Revoluţionară şi Democratică din România

[CIRCULARĂ
A SECRETARIATULUI CENTRALAL P.C.R.]

[octombrie 1925]

Circulară
Agitprop 1925, octombrie

DESPRE CEA DE-A 8-A ANIVERSARE
A REVOLUŢIEI RUSE DIN 1917 (7 NOIEMBRIE)

Comisia centrala de agitprop
către toţi membrii partidului

Stimaţi tovarăşi,

Starea de ilegalitate a partidului nostru ne împiedică ca cea de-a opta aniversare a revoluţiei ruse să o sărbătorim în mod public, în cadrul unor festivităţi, adunări şi manifestaţii. Însă totuşi trebuie să ne facem datoria în ziua de 7 Noiembrie, atît în cadrul partidului, cît şi în rîndul maselor, în aşa fel ca să facem ca din ce în ce mai largi cercuri muncitoreşt să-şi amintească de prima mare victorie a revoluţiei proletare, de evenimentele din 1917 şi însemnătatea acestora, de rolul istoric al partidului bolşevic, sub conducerea căruia muncitorimea a obţinut această mare victorie.

Întrucît toate acestea nu le putem face în mod deschis, trebuie să facem totul pentru a ne îndeplini datoria pe cale ilegală în secret.

 

1. Pregătirea zilei de 7 Noiembrie în comisii

Trebuie să se întrunească imediat toate comisiile de agitprop ale organizaţiilor locale (sau, dacă nu s-a format, trebuie formată în mod special pentru acest scop o comisie de 3 membri) pentru a discuta pregătirea în oraşul vostru a zilei de 7 Noiembrie pe baza instrucţiunilor acestei circulare şi a alăturatei schiţe de cuvîntare. Aceşti tovarăşi vor citi şi discuta conţinutul schiţei de cuvîntare şi toate punctele acestei circulare. De la punct la punct vor stabili ce se poate realiza din toate acestea în oraşul vostru. Vor discuta care sînt acele elemente din oraş (membri de partid şi simpatizanţi) care pot fi atraşi în această muncă. Pe această bază vor elabora apoi un program pe care îl vor face să parvină la conducerea locala pentru discutare şi aprobare.

Conducerea locală trebuie să se ocupe de acest program cel tîrziu pînă la 1 noiembrie sau, dacă comisia de agitprop sau o altă comisie nu a putut elabora un program, atunci conducerea locală o va elabora singură; schiţa de cuvîntare în orice caz trebuie citită la şedinţa conducerii locale, trebuie discutat conţinutul şi pînă la 1 noiembrie pregătit programul definitiv pe baza punctelor cuprinse în această circulară.

 

2. Pregătirea lui 7 Noiembrie în celule

De la 1 la 7 noiembrie, atenţia tovarăşilor din toate celulele trebuie îndreptată spre această muncă. Alăturata schiţă de cuvîntare trebuie să fie citită şi învăţată, de fiecare membru al partidului (dacă e posibil, trebuie multiplicat; dacă nu, cîte un membru din fiecare celulă să o copieze pentru celula sa).

Şi acei tovarăşi să aibă cîte un exemplar sau copie care sînt singurii membri de partid într-o uzină şi nu au format încă celula.

Cu 2 sau 3 zile înainte de 7 Noiembrie, fiecare celulă sau grupă să ţină o întrunire unde să se discute ce poate face fiecare celulă şi fiecare tovarăş în fabrica, uzina sau raionul respectiv unde lucrează.

Acei tovarăşi care nu sînt membri de celulă, pentru aceasta ocazie sa fie repartizaţi într-o celulă sau să fie formate cu ei grupuri de trei sau de cinci tovarăşi. Nici un membru de partid nu poate să lipsească de la această muncă. Trebuie folosiţi în mod deosebit tovarăşii intelectuali.

 

3. Pregătirea de materiale

Pe lîngă schiţa de cuvîntare alăturată trebuie adunate toate acele materiale (articole de ziar, informaţii, relatări, experienţa proprie a tovarăşilor care au venit din Rusia) despre revoluţia rusă, de asemenea despre situaţia actuală din Rusia care sînt în posesia voastră. În afară de aceasta trebuie adunate poezii ocazionale şi produse literare. Acest material trebuie organizat în aşa fel, ca pe cît posibil să poată fi citit de fiecare membru de partid, şi această muncă trebuie să o facă agitprop, eventual un tovarăş intelectual căruia i s-a încredinţat acest lucru.

 

4. 7 Noiembrie în fabrici, uzine şi raioane

În zilele premergătoare şi după 7 Noiembrie, toţi membrii de partid trebuie să caute ocazia (la prînz în fabrică sau seara în locuinţă, în cămine etc.) să amintească (într-o formă prietenească) grupurilor mai mici sau mai mari de muncitori că acum muncitorimea din întreaga lume sărbătoreşte cea de-a 8-a aniversare a dictaturii proletariatului din Rusia. Trebuie pornite discuţii în această temă, în cadrul cărora tovarăşii noştri să povestească totul ce au citit în materialul pregătit şi totul ce mai ştiu despre revoluţia rusă şi despre situaţia şi importanţa Uniunii Republicilor Sovietice[...]

 

5. 7 Noiembrie în celule şi în grupe

În zilele de 6 şi 7 noiembrie, eventual şi în zilele apropiate, toate celulele şi grupele vor ţine şedinţe pentru sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie. La aceste şedinţe trebuie să participe nu numai membrii de partid, ci şi muncitori şi intelectuali simpatizanţi. Aceştia trebuie invitaţi, dar nu trebuie să li se spună că va fi o şedinţă de celulă, ci o întîlnire prietenească de tovarăşi (peste tot numai cîţiva oameni) unde sărbătorim aniversarea revoluţiei ruse. Acestor simpatizanţi trebuie arătat că chiar acum, cînd partidul se află în ilegalitate, cînd a fost interzisă orice manifestare politică a muncitorimii, este datoria fiecărui om care se consideră comunist să se întrunească cu ocazia unei asemenea sărbători şi să dea dovadă de convingerea sa comunistă.

Desigur că totul trebuie să decurgă în condiţiile menţinerii celui mai strict secret şi participanţii trebuie asiguraţi că numai cîţiva tovarăşi de încredere vor fi prezenţi.

Cu ocazia acestor întruniri daţi citire sau expuneţi conţinutul schiţei de cuvîntare şi daţi un scurt program dacă aveţi material suficient (despre Rusia, ideologia comunistă, poezii şi alte lucrări literare etc.).

La sfîrşitul întrunirii trebuie pornită o convorbire prietenească despre probleme interne şi externe, în cadrul căreia tovarăşii noştri să vorbească în înţelesul tezelor şi lozincilor noastre.

 

6. Colaborare cu tinerii

Atît la pregătire, cît şi lasărbătorire trebuie să colaboraţi în mod strîns cu tinerii, al căror reprezentant trebuie să fie prezent la şedinţele sus-menţionate atît la agitprop, cît şi ale conducerii locale.

În acele localităţi unde nu funcţionează organizaţia noastră, este datoria membrilor de partid care se află acolo să organizeze întruniri ocazionale (festive), la care să vină comunişti şi simpatizanţi pentru a expune conţinutul schiţei noastre de cuvîntare şi să folosească acest prilej pentru recrutarea de membri de partid, pentru reînvierea organizaţiei de partid, pentru începerea organizării de celule. În general, 7 Noiembrie, pe lîngă faptul că este zi de sărbătoare, trebuie să servească pentru reînvierea, reîmprospătarea vieţii de partid, pentru restabilirea legăturii între foştii membri de partid şi toţi comuniştii, pentru a duce înainte munca reconstruirii partidului.

Cerem un urgent şi amănunţit raport din partea secretarului local şi raional despre felul cum a decurs munca la 7 Noiembrie. Cerem răspuns amănunţit la cele enumerate în fiecare punct al acestei circulare. Raportul să fie pregătit în zilele următoare lui 7 Noiembrie pentru a putea trimite după el.

Cu salut comunist.

Secretariatul Central