Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie şi
Mişcarea Revoluţionară şi Democratică din România

[MANIFEST EDITAT DE U.T.C. SECŢIA GALAŢI,
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 7 ANI DE LA M.R.S.O. 
FRAGMENT]

[1924]

Uniunea Tineretului Comunist din România
Secţia Galaţi

MUNCITORI ŞI MUNCITOARE

Astăzi 7 noiembrie se împlinesc 7 ani de cînd muncitorimea din satele şi oraşele Rusiei, sătulă de război şi robie, a alungat călăii săi şi a pus la conducerea Rusiei muncitori şi ţărani.

Suferinţele de sute de ani, ca şi sîngele vărsat în trecut de muncitorimea rusă, au fost răzbunate de Partidul Comunist Rus, care a condus masele muncitoare la luptă. Şi, cu toate atacurile organizate ale burgheziei din toate ţările împotriva Rusiei Sovietice, muncitorii şi ţăranii Rusiei s-au apărat cu vitejie şi azi îşi sărbătoresc victoria.

Pacea şi libertatea de a se bucura de viaţă, de rodul muncii şi de a-şi conduce singuri interesele, toate acestea au fost realizate în decursul celor 7 ani de muncitorimea rusă.

 

Muncitori şi muncitoare,

Voi, ca şi ceilalţi muncitori din toate ţările, suferiţi exploatarea şi mizeria regimului capitalist...

Muncitorimea română, sătulă de suferinţe şi mizerie, organizată în partidul comunist şi în Uniunea T.C. din România, desfăşoară larg steagul roş de luptă şi cheamă la luptă tot ce este muncitor în această ţară pentru înfăptuirea statului muncitorilor şi ţăranilor români. În această zi, muncitorimea română trimite salutul sau eroicului proletariat rus şi-l asigură că va urma aceeaşi cale în lupta de dezrobire.

Jos teroarea burghezo-militară!

Trăiască Uniunea Tineretului Comunist din România!

Comitetul

N. B. Muncitori şi muncitoare, veniţi la marea întrunire care va avea loc în strada Maramureş, aproape de gară, vineri 7 noiembrie, ora 6 jum. seara.