Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie şi
Mişcarea Revoluţionară şi Democratică din România

[MANIFEST EDITAT DE C.C. AL U.T.C.R.
CU PRILEJUL CELEI DE A 8-A ANIVERSĂRI
A M.R.S.O.]

[octombrie 1925]

TINERI MUNCITORI DE LA SATE ŞI ORAŞE,

La 7 Noiembrie se împlinesc 8 ani de cînd muncitorimea şi ţărănimea din Rusia au luat în mîinile lor puterea!

Republica Sovietică a muncitorimei şi ţărănimei stă puternică ca o stîncă de granit, cu toate asalturile burgheziei.

În Rusia Sovietică, tinerii muncitori sînt cel mai devotat sprijin al puterii sovietice!

Luaţî pilda de la fraţii noştri, tinerii muncitori ruşi! Urmaţi-i!

Luptaţi pentru guvernul muncitoresc-ţărănesc!

Pace cu Rusia Sovietică!

Luptă contra oligarhiei şi contra pregătirilor de război prin front unic de luptă al tuturor celor ce muncesc!

Pentru 8 ore de muncă! Salarii la înălţimea scumpetei!

Exproprierea totală şi fără plată a pămîntului în folosul şi al tinerilor ţărani! Libertate de organizare, de întrunire de vorbire şi de scris! Amnistia generală politică şi militară!

Trăiască Uniunea Tineretului Comunist Român!

Trăiască Partidul Comunist Român!

Trăiască Rusia Sovietică!

C.C. al U.T.C.R.