Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie şi
Mişcarea Revoluţionară şi Democratică din România

CONGRESUL AL III-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN
ROMÂNIA

[1924]

Moţiuni1)

Asupra situaţiei Uniunii Republicelor Sovietice şi asupra discuţiei din P. C. Rus

Congresul al III-lea al P.C. din România ia cu satisfacţie cunoştinţă:

1) de starea de neîntrerupt progres în care se găseşte în general economia Uniunei Republicelor Sovietice, şi în special industria naţionalizată, temeiul pentru realizarea socialismului, precum şi de lupta energică şi eficace pe care Partidul Comunist Rus o duce, cu ajutorul puterii de stat şi prin mijlocirea cooperativelor, împotriva efectelor negative ce însoţesc în chip inevitabil noua politică economică (n.e.p.);

2) de succesele pe care diplomaţia roşie a Uniunei Republicelor Sovietice le-a cucerit în politica externă şi de încrederea nemărginită pe care masele muncitoare ale Uniunei o poartă puterii Sovietelor şi Partidului Comunist Rus;

3) de organizarea şi progresele tehnice şi de spiritul de clasă, internaţionalist şi revoluţionar, al armatei, flotei şi aviaţiei roşii, scutul de oţel al revoluţiei ruse, care este ea însăşi vatra nestinsă a revoluţiei mondiale;

4) şi de unitatea de nedistrus şi de unanimitatea bolşevistă a P. C. Rus, care s-au dovedit încă o dată cu prilejul discuţiei din partid, discuţie din care P.C.R.2) a ieşit cu vigoare proletară sporită prin intrarea a 200.000 de noi lucrători în organizaţiile sale.

Congresul declară că vede în dictatura proletariatului rus, aşa cum e exercitată prin P.C.R.2) garanţia sigură pentru păstrarea cuceririlor Revoluţiei din Octombrie, pentru menţinerea revoluţiei ruse ca punct de sprijin pentru pîrghia revoluţiei mondiale şi pentru înfăptuirea societăţii comuniste.

Congresul se declară de acord cu linia leninistă pe care a avut-o C.C. al P.C.R.2) în discuţia de partid şi trimite salutul său plin de admiraţie şi încredere vechei garde bolşevice, conducătoare glorioase a proletariatului rus şi nucleul fecund al I.C. [...]

 

 

 


 

1). Fragment. — Nota Red.

2). Partidul Comunist Rus (N.R.)